• From January 18, 2022 13:00 to March 06, 2022 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image, Vestergade 29 Vestergade 29, 8000 Aarhus C
  I udstillingen Dissolved Darkness undersøger Veronika Geiger menneskets forhold til jorden gennem fotografi og video.  Naturen bliver i dag nærmest set på som noget vi mennesker har overvundet. Men naturen har sit eget liv langt fra menneskets mere flygti
  ge eksistens. Det er denne natur med dette liv, som Veronika Geiger udforsker i Dissolved Darkness. Geiger har i det afsides islandske landskab undersøgt to naturfænomener; en underjordisk frossen lavagrotte på Snæfellsnes og vulkanen Fagradalsfjall i udbrud. Med inspiration fra Geologien og dens undersøgelse af jordens dybe tid har hun skabt fotografiske eksperimenter og videoværker, der i arbejdet med grotten og vulkanen stiller spørgsmålstegn ved menneskets eksistentielle forbindelse til dem.  I Geigers værker møder vi to geologisk forbundne naturfænomener; vulkanen som oprindelsen til grotten, som vi sjældent kommer i nærheden af. Geigers fotografiske eksperimenter er skabt uden kamera med lavagrotten som mørkekammer, og er fremstillet i en fusion af fotografiske teknikker og geologisk feltarbejde. Samtidigt dykker videoværkerne ned i kontrasterne mellem vulkanens flydende landskabsdannende magma, det nænsomme feltarbejde og den frosne grottes form, lyd og liv. Værkerne bringer os nærmere naturkræfterne, deres tid og vores forhold til den tid. De trækker tråde til den nuværende klimakamp, og spørgsmålet om, hvad menneskets forhold til naturen egentlig er. SeminarI forbindelse med udstillingen er der planlagt et seminar d. 29. januar kl. 14, der arbejder med udstillingens temaer i samarbejde med Maja Bar Rasmussen, PhD i Geologi og geokemi, University of Iceland, Jacob Wamberg, professor i kunsthistorie på Aarhus Universitet. Kunstneren selv vil også deltage. Mere information følger. Om Kunstneren  Veronika Geiger er en dansk/schweizisk billedkunstner, der bor og arbejder i Danmark. Hun er uddannet fra Glasgow School of Art og fra Iceland Academy of the Arts. Hun henter sin inspiration fra geologiens feltarbejde, og forsøger i et åbent visuelt sprog, at undersøge geologiens ekstreme tid og liv. Hun har deltaget i flere ekspeditioner med geologer især i Island, men også Sicilien, og trækker i sit arbejde på de erfaringer, hun har fra at opholde sig i landskaber i jordens ubeboede fjerntliggende egne. Hun har udstillet i Danmark, UK, Island, Schweiz, USA, Kina, Mexico, Rusland og Frankrig. Læs mere på kunstnerens hjemmeside: www.veronikageiger.com  Udstillingen og symposiet er støttet af Statens Kunstfond, Kulturudviklingspuljen (Aarhus Kommune), Beckett Fonden, Grosserer L. F. Foghts Fond, Augustinusfonden, DJ:Fotograferne og Louis-Hansen Fonden.Venligst husk mundbind og coronapas.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From January 18, 2022 13:00 to March 06, 2022 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image, Vestergade 29 Vestergade 29, 8000 Aarhus C
  In the exhibition Dissolved Darkness Veronika Geiger explores the human connection to the Earth through photography and video.  Nature is often viewed as something that has been conquered by humans. But nature has its own life far removed from humanity’s
  fleeting existence. It is this nature, and this life, that Veronika Geiger explores in Dissolved Darkness. In the remote Icelandic landscape, Geiger has explored two natural phenomena: an underground frozen lava cave at Snæfellsnes and the erupting volcano Fagradalsfjall. Inspired by geology and its exploration of Earth’s deep time, she has created photographic experiments and video works that raise questions about the human connection to caves and volcanos.  In Geiger’s works, we meet two geologically connected natural phenomena; the volcano as the cave from which we originated but which we now only rarely encounter. Geiger’s photographic experiments are created without a camera, using the lava cave as a dark room, and were developed in a fusion of photographic techniques and geological field work. The video work on the other hand, explore the juxtaposition of the volcano with its liquid landscape-forming magma, the careful field work, and the form, sound and life of the frozen cave. The works bring us closer to the forces of nature, their time, and their relationship to that time. They create threads to the current climate struggle and the question of what the human relationship to nature really is.   Seminar The exhibition will be accompanied by a seminar on Saturday 29. January at 2 pm, in which the themes of the exhibition will be explored from a variety of angles. The presenters will be Maja Bar Rasmussen, Ph.D. in geology, and Jacob Wamberg, art historian and professor at Aarhus University, as well as Veronika Geiger herself. More information to follow. About the Artist Veronika Geiger is a Danish/Swiss visual artist based in Denmark. She has studied at the Glasgow School of Art and the Iceland Academy of the Arts. In her work, she gathers inspiration from geological field research, but rather than time stamping and categorising, her works communicate about time and life in an open visual language. She has participated in several expeditions with geologists, especially in Iceland, but also in Sicily, and draws from her experience with living near the landscapes in uninhabited and remote locations around the globe. Her work has been exhibited in Denmark, UK, Iceland, Switzerland, USA, China, Mexico, Russia and France. Read more on the artist’s website: www.veronikageiger.com  The exhibition is supported by The Danish Art Foundation, the city of Aarhus (Kulturudviklingspuljen), the Beckett Foundation, Grosserer L. F. Foghts Foundation, the Augustinus Foundation, DJ:Fotograferne and Louis-Hansen Foundation.Please remember facemask and coronapas.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From March 11, 2022 16:00 to April 24, 2022 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  I udstillingen Special Affects af Sofia Albina Novikoff Unger vises en tre-skærmsprojekteret video i en totalinstallation, der spekulativt behandler de konsekvenser, som menneskets teknologiske manipulation med naturens evolutionære orden potentielt fører
  med sig.Udstillingen er centreret om et narrativt videoværk, der kombinerer 3D-animationer og live-optagelser, og udfoldes i et absurd stykke i tre akter.  Den velkendte visuelle fremstilling af havfruen og Medusaen har gennemgået en række identitets-transformationer gennem kunsthistorien, fra ækle monstre til smukke unge kvinder umenneskeliggjort af græske guder. Men, som den engelske historiker Mary Beard skriver, er de også symboler brugt til at dæmonisere kvinder med magt. I videoværkets stykke, bliver havfruen og Medusaens afbildninger undersøgt som vand-hybrids-menneske der med ekstemporære skeletproteser er modsat en militærmagt og misogyni, hvori det andet køn har været udelukket fra magten i tusinder af år. Gennem disse billeder, genforestilles køn og magt i nye sammenhænge med afsæt i affekt og biopolitics.  Værket trækker med teknologien myter ind i virkeligheden og væver fortid, nutid og fremtid sammen i flydende fortællinger om alternative måder, hvorpå man kan forstå kønnede og kropslige identitetsbegreber i parallelle tidsligheder.Om Kunstneren Sofia Albina Novikoff Unger (f. 1990) er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi og Goldsmiths, London, og arbejder i krydsfeltet mellem video, installation, tekstiler, 3D-print og lydkunst. Hendes praksis er præget af en fascination med biologiske, historiske og sociopolitiske fænomener, som ofte er udgangspunktet for procesdrevne udforskninger. Foruden Danmark og Rusland er hendes værker bl.a. blevet vist i Kina, Storbritannien, Korea, Tyskland og Mexico.Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond og Kulturudviklingspuljen (Aarhus Kommune).
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From March 11, 2022 18:00 to April 24, 2022 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  In the exhibition Special Affects by Sofia Albina Novikoff Unger a three-screen projected video is presented in a total installation, which uses a speculative approach to explore the potential consequences of human-technological manipulation of the evolut
  ionary order.    The central work in the exhibition is a narrative video– an absurd tragicomedy in three acts, which combines 3D animations and live footage. The mermaid and the Medusa are well-known imagery that have gone through a myriad of identity-based transformations throughout art history, from disgusting monsters to beautiful, young women dehumanized by Greek gods. But, as noted by the English historian Mary Beard, they are also symbols of the demonisation of women with power. In the play acted out in the video, the depictions of the mermaid and the Medusa are explored as hybrid water humans, who with their extemporaneous prosthetic skeletals are presented in opposition to a military power and misogyny, where the second sex has been excluded from power for thousands of years. Through these images, gender and power are reimagined in new contexts based in affect and biopolitics.   The piece uses technology to draw myths into reality, weaving past, present, and future together in a fluid narrative that explores alternative ways of understanding and interacting with gender and bodily conceptions of identity in multiple temporalities.   About the artist  Sofia Albina Novikoff Unger (b. 1990) is a visual artist, who studied at the Funen Art Academy and Goldsmiths, London, and works in the cross section between video, installation, textiles, 3D-printing, and sound art. Her practice is influenced by an interest in biological, historical, and sociopolitical phenomena, which are usually the starting point for process driven explorations. Her work has been exhibited in Denmark and Russia, as well as China, Korea, Germany, Mexico, and the UK.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From May 06, 2022 16:00 to June 26, 2022 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  From 6. May – 26 June, Galleri Iamge presents the group exhibition New Tactics for Unseen Bodies with works by Alexandra Leykauf, Juan Covelli, Michelle Eistrup and Alinka Echeverria.New Tactics for Unseen Bodies focuses on four artists’ work with histori
  cal material. The artists animate and transform subjects such as the (female) colonized body, landscapes and religious objects to challenge the dominant position held by the media, archives and collections. The renegotiation of the power relations between a dominant culture and marginalized groups is one of our time’s hottest platforms, and historical photographs and artworks play a part within it: Who controls our view of the past? How does this view affect our time? What are we able to see today that we could not see before?  In their practices, the four artists are searching for cracks and nuances in the bodies of our visual history, and are transforming them into disturbing and beautiful video pieces, photographic works, 3D-printmodels and even relate these to now-living people’s lived experience in photographic-performative works. By creating a new and reworked motifs in new media, they expand our understanding of ourselves and each other.  The goal is to create tactical ways to spark change in the relationship between identity and history. The exhibition speaks into a global conversation, which forefronts critical assessment and sensuous processing as ways of proposing new ways to understand ourselves as both cultural and bodily beings today. One such example is how the female body as a leitmotif takes on new forms again and again in its meeting with the contemporary gaze in Alinka Echeverria’s works, simultaneously the same and new.  During Art Weekend Aarhus, 9 – 16 June, we are excited to welcome you to explore the works in conversation with the artists. Keep an eye on the website and on social media for updates. The four artists have each reached international recognition in their work with the photographic image and related media, such as sculpture, CGI-images, internet activism and anthropology, and Gallery Image is very proud and happy to present this exhibition, the second in a row under the title New Tactics, which explores how artists create works as tactical responses to changes in the relationship between the body, identity, photography and visual culture. New Tactics is curated by artist and MA in Visual Culture Kirstine Autzen.The exhibition is supported by the Danish Arts Foundation, Grosserer L. F. Foghts Fond, the city of Aarhus (Kulturudviklingspuljen) and the Augustinus Foundation.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From May 06, 2022 16:00 to June 26, 2022 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Fra d. 6. maj – 26. juni præsenterer Galleri Image gruppeudstillingen New Tactics for Unseen Bodies med værker af Alexandra Leykauf, Juan Covelli, Michelle Eistrup og Alinka Echeverria. New Tactics for Unseen Bodies fokuserer på fire kunstneres arbejde me
  d historisk materiale. Kunstnerne animerer og transformerer motiver, som den kolonialiserede (kvinde) krop, landskabet og religiøse objekter, for at udfordre den dominerende position, som medier, arkiver og samlinger. Genforhandlingen af magtforhold mellem en dominerende kultur og marginaliserede grupper er en af vor tids brændende platforme, og historiske fotografier og kunstværker er en del af denne genforhandling: Hvem kontrollerer blikket på fortiden? Og hvordan forplanter det sig i nutiden? Hvad kan vi få blik for i dag, som vi ikke har set tidligere?Med kroppen som omdrejningspunkt for undersøgelsen viser udstillingen værker af fire kunstnere, Juan Covelli (CO) Alinka Echeverria (UK/MX), Alexandra Leykauf (DE) og den dansk-jamaicanske kunstner Michelle Eistrup.I de fire kunstneres praksisser søges efter revner og nuancer i billedhistoriens kroppe og omdanner disse til foruroligende og smukke videoværker, fotografiske værker, 3D-printmodeller og til nulevende personers levede erfaring omsat til fotografisk-performative værker. Ved at fremstille et motiv bearbejdet i et nyt medie udvider de vores blik på os selv og hinanden.Målet er at skabe taktiske metoder til at skabe forandringer i forholdet mellem identitet og historie. Udstillingen taler ind i den globale bevægelse, som igennem kritisk stillingtagen og sanselige bearbejdninger af vores visuelle kultur forsøger at give nye bud på, hvordan vi forstår os selv som kulturelle og kropslige væsner i dag. Et eksempel på dette er Alinka Echeverrias værker, hvor kvinden som et grundmotiv antager nye former i mødet med den samtid, det aktualiseres i: på én og samme gang den samme og altid er ny. Under Art Weekeend Aarhus d. 9. til 16. juni slår vi dørene op for arrangementer med talks – hold øje med hjemmesiden og sociale medier for løbende opdateringer. Udstillingens fire kunstnere har markeret sig internationalt i arbejdet med det fotografiske billede og relaterede medier, såsom skulptur, video, computergenerede billeder, internetaktivisme og antropologi, og Galleri Image er meget stolte og glade for at præsentere udstillingen, som er den anden udstilling i en række under titlen New Tactics, som undersøger hvordan billedkunstnere skaber værker, der fungerer som taktiske svar på forandringer i forholdet mellem krop, identitet og fotografi i vores visuelle kultur. New Tactics kurateres af kunstner og cand.mag. i Visuel Kultur Kirstine Autzen.Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond Grosserer L. F. Foghts Fond, Aarhus Kommune (Kulturudviklingspuljen) og Augustinusfonden.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
6 399 en events32c6ca68d6f1ccd1ccb232fde33e9cb4