• From August 19, 2022 16:00 to October 09, 2022 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image præsenterer udstillingen Concurrent med de sydafrikanske kunstnerne Thembinkosi Hlatshwayo og Jansen van Staden, der kurateres af den anerkendte kurator John Fleetwood. Udstillingen vises den 19. august – 9. oktober 2022.De to kunstnere beha
  ndler en række tæt forbundne temaer, som transgenerationelle traumer, hukommelse, familie, og samfundsmæssige effekter af sociale forhold såsom geografi, politik og tilgængelighed. Det altoverskyggende tema forbliver dog apartheid, som den dag i dag sætter sine spor på Sydafrikas visuelle kultur og selvforståelse, og som i de vestlige lande er blevet et symbol på de udfordringer kolonialismen har forvoldt. Concurrent er en genfortælling af Sydafrikas kolonifortid gennem Hlatshwayos og van Stadens personlige parallelfortællinger. Med udgangspunkt i hver deres baggrund, skaber de sammen nye intime rum, som bidrager til forståelsen af Sydafrikas komplekse fortid og samtid. Sydafrika har et kompliceret forhold til fotografiet, da det har været et magtfuldt redskab i kolonialiseringen og apartheidregimet, men det har også været et virkemiddel for frigørelse med det såkaldte ”Struggle photography”, som i dag fortsat spiller en rolle i at omdefinere og gentænke landets komplekse fortid. I udstillingens to værkserier genforhandles præcis denne historiske og samfundsmæssige ballast. I værkserien Slaghuis II undersøger Thembinkosi Hlatshwayo sin egen voldsprægede opvækst ved at gøre familiens gamle værtshus, der også var hans barndomshjem, til et fotostudie. Ved at udsætte sine fotografier for værtshusets leben, for dernæst at genfotografere og afrive dem, gør han vold og traumer til en del af sit visuelle sprog. Fotografierne bliver til fysiske objekter med skader, som føres tilbage til fotografiets polerede (helede) overflade. Jansen van Staden arbejder i sin værkserie Microlight med traumer på tværs af generationer, med udgangspunkt i sin egen fars død. Derfra har han søgt tilbage i sin egen familiehistorik, og opsporet historiske artefakter på museer og i fotoalbums, for at forstå hvordan apartheidideologier manifesterede sig ved den sydafrikanske grænsekrig, som hans far, som 17-årig, blev sendt til. I værkserierne minder van Staden og Hlatshwayo os om, at fotografiet altid beretter om sin herkomst; om det sted, den fotograf og den kontekst det er fotograferet i. Begge kunstnere udfordrer i udstillingen dokumentarfotografiets fremtid og dets praksisser – ideen om at sandhed som koncept er flygtigt, og at vi nu kun kan se dokumentarfotografi som et eksperiment, der uundgåeligt udtrykker en holdning. Hlatshwayo og van Staden drives begge af at se deres egne personlige relationer i en bredere samfundsmæssige historie, og her er fotografiet, for dem, en proces der kan hele mindet om vold både personligt og i samfundet. Ved at samle de to kunstneres fortællinger i én udstilling, skaber kuratoren John Fleetwood en nuanceret, rørende og dybt personlig bearbejdning af et lands fælles historiske traumer. Foruden hovedudstillingen i Kunsthal Galleri Image, vises værkerne også på en række forskellige steder i Aarhus. Hvor vil blive afsløret senere.Arrangementer Der vil blive afholdt et seminar med kunstnerne og kuratoren om Sydafrikansk kunst, som i de seneste årtier er blevet større og større internationalt, men som er relativt ukendt i Danmark. Information om tid og sted følger.Endvidere afholdes der en workshop med studerende fra Det Jyske Kunstakademi og DMJX/Journalist­højskolen. Udstillingen er støttet af Augustinusfonden, Statens Kunstfond og Kulturudviklingspuljen (Aarhus Kommune).
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From August 19, 2022 16:00 to October 09, 2022 05:00
  Opening:
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image presents the exhibition Concurrent with works by the South African artists Thembinkosi Hlatshwayo and Jansen van Staden and curated by John Fleetwood. The exhibition opens on 19 August and runs until 9 October 2022. In the exhibition, the tw
  o artists address a number of closely related themes, including transgenerational trauma, memory, family, and societal effects of social conditions such as geography, politics, and accessibility. However, the overriding theme remains apartheid, which has left a permanent mark on South Africa's visual culture and self-understanding, and which has become a symbol in the West of the challenges posed by colonialism. Concurrent reworks memories of South Africa’s past through Hlatshwayos og van Staden’s parallel personal histories. By combining Hlatshwayo and van Staden’s respective backgrounds, the exhibition creates an intimate space that contribute to the understanding of South Africa's complex past and present. The entanglement of reading history in photography cannot easily be undone, especially in South Africa where photography’s roots were defined by colonialism, apartheid. Not only did this create a backdrop to photography, but photography became an intrinsic tool of the colonialist and apartheid regime; it was a critical tool in liberation through struggle photography; it continues to offer the possibility to re/define, re/set, and re/think positions, identities and decoloniality. The series Slaghuis II, is Thembinkosi Hlatshwayo’s response to the growing up in a home, that was also a tavern. Marked by the violence that is associated by his experiences, he now transforms the original spaces of home and tavern into his studio, taking up violence as a visual language. Hlatshwayo’s visual language has become one of working and reworking of photographs, as images, as objects, as textures, ripped and rephotographed after they were exposed to the conditions of the tavern. His performances become a retrace of memories - of interacting with the camera. In Van Staden’s series Microlight search starts at an end: the death of his father; he then searches back in time, the connections that his father had with family; the artefacts of history at museums and in homes and family albums, to understand the traces of the origins of how the ideologies of apartheid manifested in the South African Border War that disrupted his father’s life at the age of conscription, 17. Much of his work deals with the traumas that now have become intergenerationally entangled.    Both photographers are thinking of the future of documentary photography and its practice – that the idea of the truth has passed, and that now we can think of documentary photography as experiment, as position. Where Van Staden searches for the original document, in museums, in the stories that families hold, in photo-albums, Hlatshwayo re-photographs the original print that now has become torn, ripped and burnt. Both think of photography as process that can heal memories of violence. By combining the stories of the two artists in one exhibition, curator John Fleetwood presents a nuanced, touching and deeply personal account of a country's shared historical trauma. EventsIn conjunction with the exhibition, Galleri Image will present a seminar about South African art with the artists and curator. In recent decades, South African art has gained a more significant influence internationally, but it remains relatively unknown in Denmark. Further details about the event to follow.In addition, a workshop will be held with students from the Jutland Academy of Fine Arts and DMJX. The exhibition is supported by the Augustinus Foundation, the Danish Arts Foundation and City of Aarhus (Kulturudviklingspuljen).
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From October 14, 2022 16:00 to December 18, 2022 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image presents the exhibition Dusk by the Chinese artist Chen Zhe (b. 1989), which is curated by Yining He and will be open from 14 October until 18 December 2022. In Dusk, Chen Zhe works with twilight as an aesthetic, psychological, and scientifi
  c phenomenon; a transformative space that resembles photography, which is traditionally created at the point where light and darkness meet. She explores twilight as a place of cultural origin for creativity, ideas, play and dreams - especially based on research of historical material. In the exhibition, we show one out of a total of six work chapters, where archival material, such as photography, installation pieces, sound, objects and text, come together to form a kind of collage, which points to a deeper understanding of the meaning of twilight. In addition to the piece, Chen Zhe will produce entirely new works for the exhibition.In Dusk, Zhe examines photography as a medium known both for its precise representation of reality and its receptive nature. By "coloring" the narrative, the moment captured in the photograph is no longer unidentified or arbitrary but is embodied by the original intention. Events The exhibition will be accompanied by presentations with the artist and curator as well as panel discussions and tours. In connection with the exhibition we invited Chen Zhe to an artist residency in hopes of realizing a public sculpture.  About Chen Zhe Chen Zhe (b. 1989) holds a degree in Photography and Imaging from the Art Center College of Design, Los Angeles. Her works have been shown at biennials and museums around the world, including China, Japan, Germany and Australia. She has received a number of prestigious awards including the Foam Talent (2018), the Xitek New Talent Award (2015) and the Lianzhou Festival Photographer of the Year Award (2012). Chen Zhe's controversial release "Bees & the Bearable" was awarded Best Photobook of the Year at the Kassel Photobook Festival in 2016.Read more about the artist on her website: https://zheis.com/ The exhibition is curated by Yining He (b. 1986), a Chinese curator and author focusing on contemporary photographic art, educated at the London College of Communication, University of the Arts London.Read more about the curator on her website: http://www.heyining.com/ The exhibition is supported by the Danish Art Foundation the Augustinus Foundation and the S. C. Van Foundation. Photo credit: Chen Zhe: Towards Evenings – Dusk, 2020.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From October 14, 2022 16:00 to December 18, 2022 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image præsenterer Dusk af den kinesiske kunstner Chen Zhe (f. 1989), som vises fra d. 14. oktober – 18. december 2022, og er kurateret af Yining He I Dusk arbejder Chen Zhe med tusmørke som et æstetisk, psykologisk og videnskabeligt fænomen; et tr
  ansformativt rum med lighed til fotografiet, som traditionelt set er skabt ud af mødet mellem lys og mørke. Hun undersøger tusmørke som et kulturelt oprindelsessted for kreativitet, forestillinger, leg og drømme – særligt med udgangspunkt i research af historisk materiale. I udstillingen viser vi ét ud af i alt seks værkkapitler, hvor arkivmateriale, såsom fotografi, installation, lyd, objekter og tekst tilsammen udgør et slags collagearbejde, som peger mod en dybere forståelse af tusmørket. Chen Zhe vil desuden producere helt nye værker til udstillingen. I Dusk undersøger Zhe fotografiet som et medie, der både er kendt for dets præcise repræsentation af virkeligheden og dets modtagelige natur. Ved at ”farve” dets narrativ er øjeblikket fanget i fotografiet ikke længere uidentificeret eller arbitrært. Det bliver endda kropsliggjort af den oprindelige intention.  Arrangementer og andetUdstillingen vil ledsages af oplæg med kunstneren og kurator samt paneldiskussioner og rundvisninger.I forbindelse med udstillingen inviteres Chen Zhe på residency med henblik på at realisere en byrumsskulptur på kyststrækningen ved Aarhus.Om Chen Zhe (f. 1989)Chen Zhe er uddannet i Fotografi og Billeddannelse ved Art Center College of Design, Los Angeles. Hendes værker har været vist på biennaler og museer verden over bl.a. i Kina, Japan, Tyskland og Australien. Hun har modtaget en række prestigefyldte priser heriblandt Foam Talent (2018), Xitek New Talent Award (2015) og Lianzhou Festival Photographer of the Year Award (2012). Chen Zhes kontroversielle udgivelse “Bees & the Bearable” blev desuden tildelt Best Photobook of the Year ved Kassel Photobook-festival i 2016.Læs mere om kunstneren på hendes hjemmeside: https://zheis.com/ Udstilling kurateres af Yining He (f. 1986), kinesisk kurator og forfatter med fokus på fotografisk samtidskunst, uddannet ved London College of Communication, University of the Arts London. Læs mere om kuratoren på hendes hjemmeside: http://www.heyining.com/ Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Augustinus Fonden og S. C. Van Fonden.Foto: Chen Zhe: Towards Evenings – Dusk, 2020.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From October 27, 2022 13:00 to October 30, 2022 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image, Arkitektskolen Aarhus Galleri Image, Vestergade 29
  Mark your calendars! The ninth edition of our festival Photobook Week Aarhus will take place from 27–30 October 2022. The festival will include a wide range of exciting exhibitions, talks, book market, tours, and book presentations at locations throughout
  the city of Aarhus.Photobook Week Aarhus 2022: Off Balance In late 2021 the Museum of Modern Art (MoMA), New York sent a small, but decisive message: “At MoMA, we believe in the essential role of the photobook” and went on to explain the museum’s intention to play a “vital role” in this development, given that “the photobook has never been so essential as an element of photographic creativity”. As an important player in the field of photobooks, Photobook Week Aarhus (PWA) has always been dedicated to further exposing this important medium and for this reason it is our pleasure to announce this year’s theme PWA: Off Balance, 27–30 October 2022.Off Balance is an attempt to cope with the imbalance of our contemporary condition. Climate change pressuring a possible catastrophe for humanity, the unsustainable gap between rich and poor, plastic pollution and the drastic decrease of biodiversity, and the first pandemic in over a century. These are examples of a world with complicated issues that need to be addressed but are constantly confronted with political divisions and economic interests. With the theme Off Balance, PWA brings the important photobook medium directly into the twisted realities of our current context. Besides the central festival theme, we will also showcase other themes such as Books on Books, which have shaped an often-critiqued canon of publications, and a show on Zines That are Nearly Books, which mark the limits of the medium.Our regional focus will be on Canada with guest curator Louis Perrault, and a special focus on the books of Edward Burtynsky, who has been working on environmental issues for more than three decades. Another expedition on the geographical axis shall take us to Polynesia with guest curator Nina Tonga (Te Papa Tongarewa Museum, New Zealand).This year we also present a special, third regional focus with an exhibition about photobooks from Ukraine. We wish to highlight the country's art and culture in order to provide insight into a country that is currently at the centre of global politics, but which has not been widely explored or discussed in Denmark. We envision Photobook Week Aarhus 2022 as an open and inclusive event that underlines the urgency for action, and the roles that art might play in the process of acceptance, grief, and collaborative action in the most important issues of our time.Photobook Week Aarhus is a collaborative effort by Galleri Image and the Aarhus School of Architecture. Read more at photobookweek.orgPWA 2022: Off BalanceDates: 27-30 October 2022Venues: Kunsthal Galleri Image, Vestergade 29 8000 Aarhus C, Aarhus School of Architecture, Exners Plads 7, 8000 Aarhus, more to come.About Photobook Week Aarhus PWAIn the last 8 years, Photobook Week Aarhus has become an important player in the field, by running an annual event about and around the photobook, publishing projects, conference participations, international collaborations and the creation of a strong global network. We have exhibited publications from all over the world and brought experts together in talks and panel discussions, including online events. We have produced artists’ books, scholarly publications, performances, workshops, and conferences. And we have run an open book market where artists and publishers can exchange their works and their opinions, in an inclusive and unpretentious manner. According to our participants and partners, PWA has become a special meeting-point, which is acclaimed for its atmosphere and spirit, and has been called “the Think Tank of the Photobook”. We have not only tried to be a platform for artists and publishers to show and sell their books, but have also asked collectors, researchers, critics, and creators to share their views with our visitors. Curators from all over the world have been invited to select old books and new books, artists’ books and photobooks, magazines and zines, trade editions and self-published projects, to present them in exhibitions that highlight their regional, thematic, and historical contexts. The themes of the last three editions of PWA have tried to connect the book medium with cross-disciplinary research questions borrowed from the fields of architecture, visual culture, history, philosophy, and social studies. After looking at Flatness (2019), and Seriality (2020), the last festival was dedicated to Movement and Transition, embracing contemporary themes such as migration, globalization and post-colonial thinking, artistic movements such as Fluxus, sub-genres such as company books, and a regional focus on Central and Eastern Europe, the Caribbean, and Greenland.Photobook Week Aarhus 2022 is supported by the City of Aarhus (Kulturudviklingspuljen) and Dreyers Fond
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • From October 27, 2022 13:00 to October 30, 2022 17:00
  Opening:
  At: Galleri Image, Arkitektskolen Aarhus Galleri Image, Vestergade 29
  Sæt kryds i kalenderen! Den niende udgave af vores festival Photobook Week Aarhus vil finde sted fra d. 27.–30. oktober 2022. Festivalen vil byde på et bredt program af spændende udstillinger, talks, bogmarked, og bogpræsentationer rund omkring i Aarhus.P
  hotobook Week Aarhus 2022: Off BalanceI slutningen af 2021 sendte Museum of Modern Art (MoMA), New York en kort men bestemt besked: “På MoMA, tror vi på fotobogens essentielle rolle” og fortsatte med at forklare museets intentioner om at spille en “afgørende rolle” i dens udvikling, eftersom “fotobogen aldrig før har været så essentiel som et element af fotografisk kreativitet”. Som en vigtig spiller i fotobogsverden, har Photobook Week Aarhus (PWA) altid været dedikeret til at blotlægge dette vigtige medie og af denne grund er vi glade for at kunne præsentere dette års tema for PWA: Off Balance, d. 27.–30. oktober 2022. Off Balance er et forsøg på at håndtere ubalancen i vores samtidsforhold. De presserende klimaforandringer som præsenterer menneskeheden med en potential katastrofe, du uholdbare uligheder mellem rige og fattige, plastikforurening og det drastiske tab af biodiversitet, og den første pandemi i over hundrede år. Disse er eksempler på en  verden med komplekser problemer som der er et behov for at adressere men som konstant kommer i kambulage med politiske uenigheder og økonomisk interesse.Med temaet Off Balance, bringer fotobogsmediets vigtige rolle direkte ind i samtale med samfundets nye forskruede virkeligheder.  Foruden festivalens hovedtema, vil vi også fremvise vores andre temaer, herunder Books on Books, med fokus på grundlaget for en ofte kritiseret publikationskanon, og en udstilling med titlen Zines That are Nearly Books, der forsøger at definere mediets grænser.Der er, traditionen tro, hvert år en række regionale undertemaer, som i år vil omhandle Canada, Polynesien og Ukraine. Med den nuværende situation i Ukraine ønsker PWA at give ukrainsk kunst og kultur et talerør og at give et større indblik i et land, der nu spiller en central rolle i verdens­politikken, men som hidtil ofte er blevet overset især i Skandinavien.Vi ser Photobook Week Aarhus 2022 som et åbent og inklusivt intiativ, der understreger behovet for handling, og den rolle kunst kan spille i processer der omhandler accept, sorg og samarbejde, som de omhandler nogle af de vigtigste problematikker i dag.Photobook Week Aarhus er et samarbejde mellem Galleri Image og Arkitektskolen Aarhus. Læs mere på photobookweek.orgPWA 2022: Off BalanceDatoer: d. 27.-30. oktober 2022Placeringer: Kunsthal Galleri Image, Vestergade 29 8000 Aarhus C, Arkitektskolen Aarhus, Exners Plads 7, 8000 Aarhus, m.m.Om Photobook Week Aarhus PWAI løbet af de sidste otte år er Kunsthal Galleri Images festival Photobook Week Aarhus blevet en af de vigtigste årlige begivenheder omhandlende fotobogen, med udgivelsesprojekter, konferencedeltagelse, internationale samarbejder og at intitativer der styrker globale netværker. Vi har udstillet publikation fra hele verden og samlet eksperter til talks og paneldiskussioner, inklusiv online events. Vi har produceret kunstnerbøger, akademiske publikationer, performances, workshops og konferencer. Desuden har vi tilrettelagt et årligt bogmarked hvor kunstnere og forlag kan udveksle deres værker og erfaringer i et inkluderende og upræsentiøst rum.Ifølge vores deltagere og samarbejdspartnere er PWA et særligt mødepunkt, som er anerkendt for dets atmosfære og ånd, og er blevet kaldt ”fotobogens tænketank”. Vi ønsker ikke blot at være en platform hvor kunstnere og forlæggere kan vise og sælge deres bøger, men også et rum hvor samlere, researchere, kritikere og bogmagere kan dele deres holdninger med vores gæster. Kuratorer fra hele verden har været inviteret til at udvælge gamle såvel som nyre bøger, kunstnerbøger og fotobøger, blade og zines, kommercielle udgivelser og selvudgivelser, for at præsentere dem på udstillinger der fremhæver deres regionale, tematiske og historiske kontekst.De tre sidste udgaver af festivalen har forsøgt at forbinde bogmediet med tværdisciplinære research spørgsmål lånt fra arkitektur, visuel kultur, historie, filosofi og samfundsvidenskab. Efter en bearbejdning af temaerne Fladhed (2019), og Serialitet (2020), fokuserede sidste års udgave af PWA på Bevægelse og Overgange, hvor aktuelle temaer som migration, globalisering og postkolonialisme var i spil såvel som udstillinger om Fluxusbevægelsen, virksomhedsbøger og et regionalt fokus på Central- og Østeuropa samt Caribien og Grønland, hvor aktuelle temaer som migration, globalisering og postkolonialisme var i spil såvel som udstillinger om Fluxusbevægelsen, virksomhedsbøger og et regionalt fokus på Central- og Østeuropa samt Caribien og Grønland.Photobook Week Aarhus 2022 er støttet af Aarhus Kommune (Kulturudviklingspuljen) og Dreyers Fond
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
6 399 en events32c6ca68d6f1ccd1ccb232fde33e9cb4