• Fra September 25, 2020 16:00 til November 15, 2020 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image presents No Name by Chinese artist Wang Ningde. The exhibition opened 25 September 2020. The No Name exhibition at Galleri Image celebrates the 70 anniversary of diplomatic relations between Denmark and China in 2020. A book will be publishe
  d in connection to the exhibition.On Saturday 24 October at 2 pm Galleri Image will host a book launch with Wang Ningde, the book's contributing writers Lisa A. Orcutt and Gitte Broeng as well as graphic designer Lasse Krog Møller. The artist and Lisa A. Orcutt will be participating from Beijing via video call. About the exhibition The exhibition No Name at Galleri Image revolves around photographic pieces by Chinese artist Wang Ningde, which explore power dynamics between authority and public space. Like much of Wang Ningde’s work, the pieces manifest a keen sensibility in response to contemporary issues. The artworks in the exhibition No Name are constructed with photographed paint smudges. Since 2015, Wang Ningde has visited different cities in China, photographically collecting thousands of paint smudges on public walls. The photographs depicted places where the city administration had painted over unauthorized advertisements in an attempt to conceal them. The paint smudges often stand out, as the aesthetics are not in general a priority for the city administrations. Some make an effort to match the wall, although in the end the paint is still quite noticeable and marks the tensions between the different participants in urban space.   Wang Ningde reutilises the photographed paint smudges to create new images of expressive portraits and art historical moments. In a digital editing process, he constructs with his own photographs’ new motifs on top of pictures of protesters or social events. His final step in the digital editing process is to remove the background picture completely, leaving only the vivid brushstrokes of the paint smears. Wang’s artwork then also addresses the complex entangled relation between photography and painting.   The title of the exhibition No Name refers to the nameless participants in public space, such as the unnamed citizens and nameless urban spaces. The paint smudges begin as cover-ups on the urban, social facade, then transformed by Wang Ningde to emphasise the emotional and cultural tensions in public. About the artist  Wang Ningde (b. 1972) graduated from the Photography Department at Luxun Academy of Fine Arts in 1995. He lives and works in Beijing. Wang is one of the leading contemporary visual artists in China. He is working mainly with photography and installation, using multiple forms to expand the boundaries of visual art. His artworks have been exhibited globally at galleries and art museums in USA, Australia, Asia and Europe. Wang Ningde has received numerous awards, and his artworks are included in several collections, such as the CAFA Art Museum in Beijing and The White Rabbit Collection in Sydney. For more information visit: http://wangningde.com/ During the exhibition period, Galleri Image will announce more events in connection with No Name. The events will be presented in collaboration with PhD Mette Thunø, Associate Professor in China Studies at Aarhus University and Jette Sunesen, Director of Aarhus Centre for Literature. The exhibition is supported by the Danish Arts Foundation, the S.C. Van Foundation, the Augustinus Foundation, The Aarhus Stiftstidende Foundation, Grosserer L.F. Foghts Foundation and the City of Aarhus (Kulturudviklingspuljen)   On 2 May, 10.30 – 3 pm, Galleri Image and The China Studies, Aarhus University had planned to present the symposium Contemporary Chinese Art and Artist: Concerns, Possibilities and Constraints. The symposium was cancelled due to Covid-19, but would have featured the following guest speakers: Wang Ningde (artist), Duan Yuting (Director of Museum of Photography in Lianzhou), Sasha Su-Ling Welland (Associate Professor University of Washington). 
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra September 25, 2020 16:00 til November 15, 2020 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image præsenterer udstillingen No Name af den kinesiske kunstner Wang Ningde. Udstillingen åbnede den 25. september 2020. No Name er arrangeret i anledning af 70-års jubilæet for det diplomatiske samarbejde mellem Kina og Danmark. I forbindelse me
  d udstillingen udgives en publikation.Lørdag d. 24. oktober kl. 14.00 vil Galleri Image afholde en boglancering med Wang Ningde, bogens skribenter Lisa A. Orcutt og Gitte Broeng samt bogens grafiske designer Lasse Krog Møller. Wang Ningde og Lisa A. Orcutt vil deltage fra Beijing i form af et videoopkald. Om udstillingenUdstillingen No Name på Galleri Image viser fotografiske værker af den kinesiske kunstner Wang Ningde, der undersøger magtdynamikker mellem autoriteter og det offentlige rum. I lighed med Wang Ningdes kunstneriske praksis, er værkerne manifestationer af en særlig sensibilitet i forhold til nutidige problematikker. Kunstværkerne i udstillingen No Name er skabt ud fra fotograferede overmalinger. Siden 2015, har Wang Ningde besøgt forskellige byer i Kina, og fotografisk indsamlet tusindvis af overmalinger på offentlige vægge. Fotografierne viser steder, hvor byforvaltningen har overmalet illegale reklamer i et forsøg på at tildække dem. Overmalingerne træder ofte frem, da æstetikken ikke er en prioritet for byforvaltningen. Nogle forsøger at matche vægfarven, men malingen er stadig meget synlig, hvorved den bliver tydelige markører på spændingerne mellem forskellige aktører i byrummet. Wang Ningde genbruger de fotograferede overmalinger til at skabe nye værker med udtryksfulde portrætter og kunsthistoriske momenter. I en digital redigeringsproces, konstruerer han med sine fotografier nye motiver ovenpå billeder af protestanter og sociale begivenheder. Afslutningsvis i denne proces fjerner han baggrundsbilledet fuldstændigt, og tilbage er udelukkende de livlige penselstrøg fra overmalingerne. Wangs kunstværker adresserer derved også det komplekse og kontinuerlige forhold mellem fotografi og maleri. Titlen No Name refererer til de navnløse aktører i det offentlige byrum, såsom ikke-navngivende borgere og navnløse urbane steder. Overmalingerne begynder som tildækninger på de urbane, sociale facader, der transformeres af Wang Ningde til i stedet at fremhæve følelsesmæssige og kulturelle spændinger i offentligheden.  Om kunstnerenWang Ningde (f. 1972) blev uddannet ved Luxun Academy of Fine Arts i 1995, og bor nu i Beijing. Wang er en af de førende samtidskunstnere i Kina. Han arbejder hovedsageligt med fotografi og installation, hvor han anvender forskellige kunstneriske praksisser til at udvide billedkunstens begrænsninger og muligheder. Hans kunstværker har flere gange været udstillet internationalt i gallerier og kunstmuseer, i bl.a. USA, Australien, Asien og Europa. Wang Ningde har modtaget adskillige priser, og hans kunstværker er inkluderet i flere samlinger såsom CAFA Kunstmuseum i Beijing og The White Rabbit Collection i Sydney. Læs mere information: http://wangningde.com/ I løbet af udstillingsperioden, vil Galleri Image annoncere flere talks i forbindelse med No Name. Disse talks arrangeres i samarbejde med PhD Mette Thunø, lektor i Kinastudier ved Aarhus Universitet, og Jette Sunesen, leder af Aarhus Litteraturcenter. Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, S. C. Van Fonden, Augustinus Fonden, Aarhus Stiftstidendes Fond, Grosserer L. F. Foghts Fond og Aarhus Kommune (Kulturudviklingspuljen). Den 2. maj kl. 10.30-15 skulle Galleri Image og Kinastudier på Aarhus Universitet have arrangeret et symposium: Contemporary Chinese Art and Artist: Concerns, Possibilities and Constraints. Symposiet blev desværre aflyst grundet omstændighederne omkring Covid-19, men skulle have inkluderet følgende oplægsholdere: Wang Ningde (kunstner), Duan Yuting (Direktør for Fotografisk Museum i Lianzhou), Sasha Su-Ling Welland (Lektor ved Washington Universitet).
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra October 01, 2020 16:00 til October 04, 2020 18:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Photobook Week Aarhus (PWA) afholdes d. 1.-4. oktober 2020. Festivalen åbner d. 1. oktober med et foredrag om Marcel Duchamp på ARoS Aarhus Kunstmuseum med Jacob Wamberg og Lars Blunck kl. 16.30 og en åbningsaften på HEART – Herning Museum of Contemporary
  Art fra kl. 19.15. Den syvende udgave af vores fotobogsfestival Photobook Week Aarhus 2020 omhandler temaet Serialitet – Multiplicitet – Gentagelse. Disse termer virker måske ens ved første øjekast. De virker også til at være det oplagte valg for både fotografi og bøger som medie, eftersom fotobøger kan genskabes og udkommer i udgaver og serier. Tager man fotobogens åbne grænser med kunstnerbogen og det gentagende til eftertragtning, bliver disse temaer dog tildelt flere lag og øget kompleksitet.Gentagelse indikerer implicit at der er en “første gang” og at alt der kommer efter på den ene eller anden måde er mindre vigtigt. Vi ved alle at det kræver anstrengelse at skabe noget for første gang, og at det bliver nemmere med hver gentagelse. Serialitet indikerer også at der er en original, en prototype som har krævet arbejde og opfindsomhed for at blive til hvad den er, før det besluttes at den skal produceres og reproduceres i en serie af liglige kopier. Originalens enestående aura erstattes med mekanisk reproducerbarhed og en (mere eller mindre) demokratisk formidlingsstrategi. Det er ikke den unikke stempelplade, men snarere helheden af samtlige eksemplarer af et oplag der er indbegrebet af det aftrykte materiale. Med andre ord består bogen af mere end hvad der er at finde på dens sider.I Galleri Image vises den særlige fotobogsudstilling Intimacy and Resistance, en intergenerationel dialog om fotobøger fra Sydafrika med tilføjelser fra det Subsahariske Afrika. Udstillingen er kurateret af John Fleetwood og består af bøger af Ernest Cole, David Goldblatt, Drum, Lebohang Kganye, Zanele Muholi, Jansen van Staden, samt Eric Gyamfi.Festivalen viser også udstillinger med kuratorer som Lars Blunck, José Luis Neves, Nina Worren, Per Bak Jensen og Tamara Berghmans.Dette års festival byder desuden på en bogmager workshop med paula roush og vores årlige Søndagsmarked med fotobøger fra 50 forskellige forlæggere, bogmagere og -forhandlere. I år vil bogmarkedet finde sted i Den Rå Hal på Godsbanen.Du kan se frem til en lang række af spændende udstillinger, talks og bogpræsentationer på lokationer i hele hjertet af Aarhus. Udover Galleri Image, vil der bl.a. være udstillinger på Arkitektskolen Aarhus og ARoS Aarhus Kunstmuseum.I år er festivalen endnu engang en del af Art Weekend Aarhus. Læs mere om Art Weekend Aarhus på https://artweekend.dk/Photobook Week Aarhus 2020 er støttet af Kulturudviklingspuljen, Aarhus Kommune, Dreyers Fond, Augustinus Fonden, Instituto Camões og den portugisiske ambassade, Nordea-fonden, og Det Obelske Familiefond.Mere information om festivalen kan findes på http://photobookweek.org/. Følg med på Facebook og Instagram for løbende informationer og updates.—-Siden 2014 har Galleri Image og Arkitektskolen Aarhus samarbejdet om at organisere Photobook Week Aarhus. PWA fokuserer på den voksende internationale interesse for fotobøger i de sidste par år og repræsenterer en løbende undersøgelse af mediets rolle og udvikling. Festivalen er kurateret af danske og internationale eksperter under chekurator Moritz Neumüller og kuratorteamet: Anne Elisabeth Toft, Beate Cegielska og Jesper Rasmussen.Photobook Week Aarhus formidler til den brede offentlighed såvel som til de, der arbejder professionelt med fotobogen og fotografiet, uanset om de gør det fra et kunstnerisk, formidlingsmæssigt eller akademisk udgangspunkt. Brugerinddragelse, åbenhed og dialog er nøgleord i henhold til festivalens form og indhold, og Photobook Week Aarhus har derfor gennem samtlige år lagt stor vægt på at invitere en lang række udstillere og oplægsholdere, som kan formidle fotobogen i et tværfagligt perspektiv. Det har således været muligt at udstille vigtige men svært tilgængelige fotobøger, som er blevet diskuteret af internationale og nordiske fotoforskere, fotografer, ledende kuratorer, arkitekter, repræsentanter for Den Danske Medie- og Journalisthøjskole og mange andre kvalificerede bidragsydere.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra October 01, 2020 16:00 til October 04, 2020 18:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Photobook Week Aarhus (PWA) takes place 1 – 4 October 2020. The festival opens on 1 October with the lecture On or with or about Duchamp by Jacob Wamberg and Lars Blunck at ARoS Aarhus Art Museum at 4.30 pm and an opening night at HEART – Herning Museum o
  f Contemporary Art from 7.15 pmIn its seventh edition, Photobook Week Aarhus 2020 is framed by the theme Seriality – Multiplicity – Repetition. These terms may look very similar at first sight. They also seem an apparent choice for both the photographic and the book media, as photobooks are perfectly reproducible and come in editions or series. However, if we think of the open boundaries of the photobook with artists’ books and the multiple, the theme becomes more multilayered and complex.Repetition in fact implies that there has been “first time”, and everything that comes after is somehow of less importance. We all know that it takes a greater effort to make something happen for the first time, and things get easier and smoother with reiteration. Seriality also implies that an original, a prototype, a maquette, has taken time, effort and wit to become what it is, before it is chosen to be produced and reproduced in a series of equal copies. The singularity and aura of the original are replaced by mechanical reproducibility, and a (more or less) democratic dissemination strategy. Not the unique printing plate, but the entirety of the copies of an edition is the quintessence of printed matter. In other words, the book is not the sum of its pages, but the multiplicity of and wholeness of all its printed copies.Galleri Image presents the special photobook exhibition Intimacy and Resistance, an intergenerational dialogue on photobooks from South Africa with additions from Sub-Saharan Africa. The exhibition is curated by John Fleetwood and includes works by Ernest Cole, David Goldblatt, Drum, Lebohang Kganye, Zanele Muholi, Jansen van Staden, and Eric Gyamfi.The festival also presents exhibitions by curators such as Lars Blunck, José Luis Neves, Nina Worren, Per Bak Jensen and Tamara Berghmans.Other events include a Bookmaking Workshop with paula roush and our yearly Sunday Bookmarket, with photobooks from 50 different publishers, bookmakers and booksellers. This year, the book market will take place in Den Rå Hal at Godsbanen, Aarhus. PWA welcomes you to join a wide range of exciting exhibitions, talks, book markets, tours, and book presentations on locations throughout the city centre of Aarhus.This year, the festival is once again be part of Art Weekend Aarhus. Read more about Art Weekend Aarhus at https://artweekend.dk/Photobook Week Aarhus 2020 is supported by the City of Aarhus (Kulturudviklingspuljen), Dreyer's Foundation, Augustinus Foundation, Instituto Camõe and the Portuguese Embassy, the Nordea Foundation, Sonning Foundation and the Obel Family Foundation.Read about the PWA and this year's program at http://photobookweek.org/ or on Facebook and keep up with the latest updates on Instagram. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Since 2014, Galleri Image and the Aarhus School of Architecture have collaborated on organising Photobook Week Aarhus. PWA focuses on the rapidly growing international interest in photobooks in recent years and represents a continuous study of the evolution and role of the medium. The festival is curated by national and international experts under the leadership of Chief Curator Moritz Neumüller and the curatorial team: Anne Elisabeth Toft, Beate Cegielska and Jesper Rasmussen.PWA presents the photobook to the general public and to individuals who work professionally with photobooks and photography, be it from an artistic, communication-related or academic standpoint. User involvement, openness and dialogue are key words when it comes to the form and content of the festival. For this reason, PWA has placed great emphasis on inviting a large number of exhibitors and speakers who can present the photobook in a cross-disciplinary perspective. This has made it possible to exhibit significant but rare photobooks that have been discussed by researchers, photographers, leading curators, architects, representatives of The Danish School of Media and Journalism, and many other qualified contributors from around the world.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra November 20, 2020 16:00 til January 03, 2021 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image presents the exhibition Spare Parts with photographic and video artworks by the Danish artist Freya Sif Hestnes.The exhibition opening will be on 20 November from 4-6 pm. There is a body stuck at the end of my brain. It is digesting. It is g
  rowing hair. It is producing saliva, sweat, warmth. All these simultaneous processes function so we can put our energy into activities that exist outside the body, yet require its presence.Hestnes’ exhibition Spare Parts is a series of compositions: Grotesque everyday situations, pinpointing the disconnect between our physical and mental selves. An attention to the body that we otherwise rarely give. Hestnes is inspired by the nature morte tradition and the vanitas motifs of Baroque art, where the depiction of objects in a state of depravity and decay is central. Loose body parts linger between object and abject, simultaneously repulsive and present. There is a brutality to the realisation that you have a body.We are eyes, faces, lungs, hands. We are bones and blood. We are arms and legs. But we are also made up of parts that we don’t even know the name of. We are intestines that have surface areas as large as tennis courts. We are cuticles. We are busy bacteria. And one day this bustle stops. You are tendons, nails, nerves, tissue. Fragile. An abattoir of parts in a brittle construction, neatly packaged in skin to hide its dull grey brown colour. Tired livers. Stubbed toes. Mitochondria. We avoid going to the dentist because we are afraid of what they will find – a fault in our health and a reminder that we have abused it. Spare Parts is a grotesque toast to our health. To our belly buttons and our wrists and to our bunions. To all our parts that work beautifully and have nothing to spare. To sit and think about our lungs inflating and deflating. Inflating. Deflating. Inflating. Deflating. And how they will continue to do so, until they don't. About the artist:Freya Sif Hestnes is a visual- and performing artist, working in Denmark and Norway. She has a background in photography, scenography and in being injured. Through video, installation and performance, she explores how personal stories can find a place in the collective. Hestnes examines the world through small stagings of reality where humor, absurdity and sensory experience merge into documentary and autobiography. Here, everyday objects often appear as markers of the complex relationship between humans and their material environment.Freya Sif Hestnes has a BFA in photography from Valand Academy (SE) and a degree in scenography from the Norwegian Theatre Academy (NO). Since graduating in 2017, she has exhibited at galleries throughout Scandinavia and toured in large parts of Europe as a performer and scenographer in her own productions. Hestnes is a present figure in the independent performing arts field as well as institutional theatre in Denmark, most recently as a scenographer in the Reumert-nominated performance "Brøgger" at Teater Republique. The exhibition is supported by the city of Aarhus (Kulturudviklingspuljen).
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra November 20, 2020 16:00 til January 03, 2021 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image præsenterer udstillingen Spare Parts med foto- og videoværker af den danske kunstner Freya Sif Hestnes.Fernisering på udstillingen afholdes d. 20. november fra kl. 16.00-18.00. Der sidder en krop fast i enden af min hjerne. Den fordøjer. Den
  gror hår. Den producerer varme, spyt, sved. Disse simultane processer opretholdes, så vi kan fokusere vores energi på aktiviteter, som ligger uden for kroppen, men som alligevel kræver dens tilstedeværelse. Hestnes’ udstilling Spare Parts er en samling af kompositioner: Groteske hverdagssituationer, som prikker til den distance, der findes mellem vores fysiske og mentale jeg. En opmærksomhed på kroppen, som vi ellers sjældent giver. Hestnes er inspireret af nature morte traditionen og barokkunstens vanitasmotiver, hvor fremstillingen af genstande i en tilstand af fordærv er centralt. Løsrevne kropsdele tangerer mellem objekt og abjekt, på samme tid både frastødende og nærværende. Erkendelsen af at have en krop kan være brutal. Vi er øjne, ansigter, lunger, hænder. Vi er knogler og blod. Vi er arme og ben. Men vi består også af dele, som vi ikke engang kender navnet på. Vi er tarme, der har det samme overfladeareal som tennisbaner. Vi er neglebånd. Vi er travle bakterier. Indtil den dag hvor travlheden stopper.Du er sener, negle, nerver og væv. Skrøbelig. Et slagtehus med dele i en spinkel konstruktion, pænt pakket ind i hud for at skjule sin kedelige gråbrune farve. Træt lever. Flækket negl. Mitokondrier. Vi undgår at gå til tandlægen, fordi vi er bange for, hvad de finder - en fejl i systemet og en påmindelse om, at vi har misbrugt det.Spare Parts er en grotesk hyldest til vores helbred. Til vores navler og vores håndled og til vores knyster. Til alle vores dele, der fungerer som de skal og ikke har noget til overs. At sidde og tænke over, at vores lunger oppustes og udtømmes. Oppustes. Udtømmes. Oppustes. Udtømmes. Og hvordan de fortsætter med at gøre det, indtil de ikke gør det længere.Om kunstneren:Freya Sif Hestnes er billedkunstner og arbejder som skabende scenekunstner i Danmark og Norge. Hun har en baggrund i fotografi, scenografi og i at få fysiske skader. Gennem udtryksformer som video, installation og performance undersøger hun, hvordan den personlige historie kan finde plads i det kollektive. Hestnes betragter virkeligheden gennem små iscenesættelser, hvor humor, absurditet og sanselighed smelter sammen i et biografisk og virkelighedsnært udtryk. Her optræder hverdagsobjekter ofte som markører for den komplekse relation mellem mennesket og dets materielle omgivelser.Freya Sif Hestnes har en BFA i fotografi fra Valand Academy (SE) og er uddannet scenograf fra Akademi for Scenekunst (NO). Hun har siden endt uddannelse i 2017 udstillet på gallerier og kunsthaller i Skandinavien og turneret i store dele af Europa som performer og scenograf i egne produktioner. Hestnes har desuden markeret sig i det frie scenekunstfelt og i dansk institutionsteater, senest aktuel som scenograf på den Reumert-nominerede forestilling "Brøgger" på Teater Republique. Udstillingen er støttet af Aarhus Kommune (Kulturudviklingspuljen).
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
6 331 dk eventsaf559e1b1f5d94b2548f05d99e92b5eb