Events

 • Fra October 22, 2021 16:00 til December 19, 2021 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image præsenterer udstillingen Good Hope Keepers and The Mirrored Portraits of the Ocean af den grønlandske kunstner Inuuteq Storch.Fernisering: 22. oktober kl. 16-18Udstillingen viser kontrasten mellem 1800-tallets og nutidens Grønland. Inuuteq S
  torchs egne samtidsfotografier af sin fødeby, Sisimiut (fra den kommende bog "Keepers of the Ocean"), mødes med arkivprojeket ”Mirrored - Portraits of Good Hope”, hvor han har fundet fotos fra perioden 1889-1935 af Grønlands første fotograf, John "Ujuut" Møller.For Inuuteq Storch er udstillingens to værkgrupper en del af et større arbejde med at sætte et nyt fokus på grønlandsk selvfremstilling og postkolonial bevidsthed om national stolthed og identitet. Udstillingen bringer de to grønlandske fotografers værker sammen hen over et spænd på mere end 100 år, og udforsker stedsidentitetens udvikling set fra folkets eget perspektiv.Inuuteq Storch er vokset op i Grønland, hvor landskabet og vejret er dominerende og hvor naturen bestemmer livets rytme. Men de historier, som fortælles om livet i dette landskab, har traditionelt været præget af danske rejsende og deres blik på naturen og folket. I Storchs kunstneriske arbejde søger han efter sin og andre grønlænderes egne visuelle fortælling: Hvordan ser billederne ud, når de kommer indefra og ikke udefra?I forbindelse med åbningen for udstillingen lanceres bogen Inuuteq Storch: John Møller - Mirrored, Portraits of Good Hope, som er udgivet af Roulette Russe.Inuuteq Storch til Photobook Week AarhusInuuteq Storch vil desuden kuratere en udstilling på Galleri Image under Photobook Week Aarhus, som afholdes 14.-17. oktober. Udstillingen Eye to Eye viser fotobøger fra grønlandske og internationale kunstnere og fortæller en historie om Grønland i billeder set ud fra folkets eget perspektiv.Symposium: Blikke på GrønlandI forlængelse af udstillingen arrangeres symposiet, Blikke på Grønland, om forskellige indgangsvinkler til Grønlandsk kunst, som afholdes på Det Grønlandske Hus Aarhus. Symposiet er arrangeret i et samarbejde mellem Galleri Image, Aarhus Feminist Collective, rum46 og Art Weekend Aarhus. Her vil en række akademikere og kulturaktører uddybe på de samtaler udstillingen Good Hope Keepers and the Mirrored Portraits of the Ocean lægger op til. De deltagende tæller bl.a. den grønlandsk-lettiske billedkunstner og kurator Bolatta Silis-Høegh, den danske billedkunstner Anne Haaning, Stine Lundberg Hansen, tidligere formidlingsinspektør og kurator på Nuuk Kunstmuseum, samt Inuuteq Storch selv.Om kunstnerenInuuteq Storch er kunstfotograf og er uddannet på International Center of Photography i New York og fra fotoskolen Fatamorgana i Danmark. Han har udstillet i Grønland, Danmark, USA, Norge og Columbia, og har udgivet fotobøgerne Porcelain Souls og Flesh.Læs mere på kunstnerens egen hjemmeside: www.inuuteqstorch.comUdstillingen og symposiet er støttet af Statens Kunstfond, A.P. Møller Fonden, William Demant Fonden, Augustinus Fonden og Grosserer L. F. Foghts Fond.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra October 22, 2021 16:00 til December 19, 2021 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image presents the exhibition Good Hope Keepers and The Mirrored Portraits of the Ocean by the Greenlandic artist Inuuteq Storch. Exhibition opening: 22 October 4-6 pmThe exhibition juxtaposes 19th century Greenland with the Greenland of today. In
  uuteq Storch’s own contemporary photographs of his hometown Sisimiut (from the upcoming book "Keepers of the Ocean") are presented alongside the archival project ”Mirrored - Portraits of Good Hope”, where he has gotten a hold of photos by Greenland’s first photographer John "Ujuut" Møller from the period 1889-1935.To Inuuteq Storch, the two series of artworks in the exhibition are a part of a larger effort to promote Greenlandic self expression and postcolonial consciousness about national pride and identity. The exhibition connects the works of the two Greenlandic photographers over a period of more than 100 years and explores the development of the geographic identity as seen from the perspective of its people. Inuuteq Storch grew up in Greenland, where the landscape and weather is dominant and where nature rules over life’s rhythms. But the stories being told about life in this landscape have historically been influenced by Danish travelers, whose views on its nature and its people have affected how they have been portrayed. In Storch’s art he is searching for his own visual narrative, as well as that of other Greenlandic people: How do the images look, when they come from within and not from the outside?In connection with the opening of the exhibition the book, Inuuteq Storch: John Møller - Mirrored, Portraits of Good Hope published by Roulette Russe, will be launched.Inuuteq Storch at Photobook Week AarhusInuuteq Storch will also curate an exhibition at Galleri Image during Photobook Week Aarhus, which will take place 14-17 October. The exhibition Eye to Eye shows photobooks from Greenlandic and international artists and tells a story about Greenland in pictures seen from the perspective of the Greenlandic people.Symposium: Gazes on GreenlandIn conjunction with the exhibition, a symposium will be arranged, Gazes on Greenland, about different points of view on Greenlandic art, which will take place at The Greenlandic House Aarhus. The symposium is arranged in a collaboration between Galleri Image, Aarhus Feminist Collective, rum46, and Art Weekend Aarhus. A group of academics and cultural people will expand on those conversations presented in the exhibition Good Hope Keepers and the Mirrored Portraits of the Ocean. The participants are, the Greenlandic-Latvian visual artist and curator Bolatta Silis-Høegh, the Danish visual artist Anne Haaning, Stine Lundberg Hansen, former dissemination director and curator at the Nuuk Art Museum, and Inuuteq Storch himself, among others.About the artistInuuteq Storch (b. 1989) lives and works in Greenland. He is a graduate of the International Center of Photography in New York and of Fatamorgana school of photography in Copenhagen. He has exhibited in Greenland, Denmark, The United States, Norway, and Colombia, and has published the photobooks Porcelain Souls and Flesh.You can visit the artist's website for more information: www.inuuteqstorch.comThe exhibition and the symposium are supported by the Danish Arts Foundation, A.P. Møller Foundation, William Demant Foundation, Augustinus Foundation og Grosserer L.F. Foghts Foundation.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra October 14, 2021 16:00 til October 17, 2021 16:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image, Arkitektskolen Aarhus Galleri Image, Vestergade 29
  Photobook Week Aarhus (PWA) will take place 14 - 17 October 2021. In the last 7 years, PWA has become one of the most poignant events about and around the photobook. With a wide selection of exhibitions, talks and debates, PWA represents a continuous stu
  dy of the evolution and role of the medium. The festival has been referred to as "the Think Tank of the Photobook" and is acclaimed for its atmosphere and spirit. This year's Photobook Week Aarhus will explore the theme of Movement and Transition. The festival offers a wide range of exciting exhibitions, talks, book markets, and presentations on locations throughout the city centre of Aarhus and an opening at HEART - Museum of Contemporary Art in Herning.The events will take place in Galleri Image, Aarhus School of Architecture, ARoS, Godsbanen and HEART.Through the theme Movement and Transition the exhibition program and talks will embrace contemporary themes such as migration, globalization and post-colonial thinking. Artistic movements such as Dada and Fluxus, and an analysis of photographers’ libraries, to highlight their role as sources of inspiration will also be subjects of matter in the festival. Genres such as historic travel guides and company books will be just as important as art publications, and we will highlight the international book production eg. in the Caribbean and Greenland.During PWA 2021, Galleri Image will present three separate exhibitions; Breathing Images by Korean visual artist Kyungwoo Chun, Eye to Eye curated by Greenlandic photograph Inuuteq Storch and Not Bliss But Relief curated by Russian/Dutch curator and artist Daria Tuminas. The three artists will all make a presentation on their exhibition and participate in a talk.In the new buildings of Aarhus School of Architecture, the exhibitions Portugal Year Zero, curated by José Luis Neves and A Day Full of Miracles, curated by Adam Mazur, will be at show. Futhermore, there will be discussions with titles like Danish Welfare Architecture in Photography and Photobooks and Photographs and Photobooks, where experts in architecture will participate. The architecture school will facilitate the exhibition REMIX: Printed matter from the Caribbean, curated by photographer and curator Nadia Huggins from the Grenadines. The exhibition seeks to invite the viewer to reimagine and re-contextualize the image of the Caribbean, through the diverse printed matter produced by various contemporary artists from the region.At ARoS Art Museum, we will among other present the exhibition The Company Photobook, curated by Thomas Wiegand and Bart Sorgedrager. It will be possible to experience Moritz Neumüller and Jesper Rasmussen in conversation with Lars Movin, on Fluxus books and the Danish Fluxus scene.Other important events include among other the Page Turner workshop with paula roush, and our annual Sunday Book Market, with photobooks from roughly 50 different publishers, bookmakers and booksellers. The Book Market will take place in Remisen at Godsbanen, where the participants will exhibit and sell their books. Futhermore, there will be short presentations by some of the praticipants of the workshop. Read more about PWA at http://photobookweek.org/ or keep up with the latest updates on Facebook and Instagram. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Galleri Image founded Photobook Week Aarhus in 2014, and has since collaborated with the Aarhus School of Architecture on organising the festival. PWA focuses on the rapidly growing international interest in photobooks and represents a continuous study of the evolution and role of the medium. PWA presents the photobook to the general public and to individuals who work professionally with photobooks and photography, be it from an artistic, communication-related or academic standpoint. User involvement, openness and dialogue are key words when it comes to the form and content of the festival. For this reason, PWA has placed great emphasis on inviting a large number of exhibitors and speakers who can present the photobook in a cross-disciplinary perspective. This has made it possible to exhibit significant but rare photobooks that have been discussed by researchers, photographers, leading curators, architects and many other qualified contributors from around the world.Photobook Week Aarhus 2021 is supported by The Politiken Foundation, Dreyers Fond, The Obel Family Foundation, the City of Aarhus (Kulturudviklingspuljen), The Frimodt-Heineke Foundation, Instituto Camões and the Portuguese Embassy in Denmark.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra October 14, 2021 16:00 til October 17, 2021 16:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image, Arkitektskolen Aarhus Galleri Image, Vestergade 29
  Photobook Week Aarhus (PWA) afholdes d. 14. - 17. oktober 2021. I løbet af de sidste syv år har Photobook Week Aarhus vokset sig til en af de absolut vigtigste begivenheder for fotobogselskere verden over. Med en lang række udstillinger, talks og paneldi
  skussioner stiller PWA skarpt på fotobogens rolle og udvikling igennem tiden, og festivalen er på mange måder blevet et særligt samlingspunkt - en 'fotobogens tænketank' - som er bredt anerkendt for dets atmosfære og ånd.  Photobook Week Aarhus tager i år fat i emnet Bevægelse og Overgange. Festivalen byder på en lang række af spændende udstillinger, talks, bogmarkeder og præsentationer på lokationer rundt omkring i hele Aarhus samt en åbning på HEART - Museum of Contemporary Art i Herning.Arrangementerne vil foregå på Galleri Image, Arkitektskolen Aarhus, ARoS, Godsbanen og HEART.Med temaet Bevægelse og Overgange for øje vil udstillingsprogrammet omfavne samtidens tematikker vedrørende migration, globalisering og postkolonial tænkning. Ydermere vil kunstneriske bevægelser såsom Dada og Fluxus samt synliggørelse af fotografiets rolle som inspirationskilde også være fremtrædende emner ved denne festival. Alle genre indenfor fotobogens verden er lige interessante og der sættes fokus på den internationale fotobogproduktion som f. eks. i Caribien og Grønland.Under festivalen viser Galleri Image tre separate udstillinger; Breathing Images af den koreanske billedkunstner Kyungwoo Chun, Eye to Eye kurateret af den grønlandske fotograf Inuuteq Storch og Not Bliss But Relief kurateret af den russisk/hollandske kurator og kunstner Daria Tuminas. De tre kunstnere vil desuden præsentere deres udstillinger samt deltage i talks.I Arkitektskolen Aarhus' nye lokaler vises udstillingerne Portugal Year Zero, kurateret af José Luis Neves og A Day Full of Miracles, kurateret af Adam Mazur. Desuden vil publikum kunne opleve samtaler under titler som Danish Welfare Architechture in Photography and Photobooks og Photographs and Photobooks, hvor eksperter indenfor arkitektur deltager. Ydermere danner AAA også rammerne for udstillingen REMIX: Printed matter from the Caribbean, som er kurateret af fotograf og kurator Nadia Huggins fra Grenadinerne. Udstillingen inviterer til en genfortolkning af forståelsen om Caribien gennem visualiseringer af tilværelsen fra området, som er produceret af samtidens caribiske kunstnere.På ARoS Aarhus Kunstmuseum vises bl.a. udstillingen The Company Photobook kurateret af Thomas Wiegand og Bart Sorgedrager. Desuden vil man kunne opleve Moritz Neumüller og Jesper Rasmussen i samtale med Lars Movin om Fluxus-bøger og den danske Fluxus-scene.Andre noteværdige begivenheder inkluderer bl.a. workshoppen Page Turner med paula roush, samt vores årlige søndagsmarked med fotobøger fra omkring 50 forskellige forlæggere, bogmagere og -forhandlere. Bogmarkedet afholdes i Remisen på Godsbanen, hvor de deltagende vil udstille og sælge deres bogværker. Ydermere vil der være korte oplæg af nogle af de deltagende fotobogsforfattere. Læs mere om Photobook Week Aarhus på http://photobookweek.org/ eller følg med på Facebook og Instagram for løbende informationer og updates. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Galleri Image stiftede Photobook Week Aarhus i 2014, og har siden samarbejdet med Arkitektskolen Aarhus om at organisere festivalen. PWA fokuserer på den voksende internationale interesse for fotobøger og repræsenterer en løbende undersøgelse af mediets rolle og udvikling. Photobook Week Aarhus formidler til den brede offentlighed såvel som til de, der arbejder professionelt med fotobogen og fotografiet - uanset om de gør det fra et kunstnerisk, formidlingsmæssigt eller akademisk udgangspunkt. Brugerinddragelse, åbenhed og dialog er nøgleord i henhold til festivalens form og indhold, og Photobook Week Aarhus har derfor altid lagt stor vægt på at invitere en lang række udstillere og oplægsholdere, der kan formidle fotobogen i et tværfagligt perspektiv. Det har således været muligt at udstille vigtige men svært tilgængelige fotobøger, som er blevet diskuteret af internationale og nordiske fotoforskere, fotografer, ledende kuratorer, arkitekter og mange andre kvalificerede bidragsydere.Photobook Week Aarhus 2021 er støttet af Politiken-Fonden, Dreyers Fond, Det Obelske Familiefond, Kulturudviklingspuljen (Aarhus Kommune), Frimodt-Heineke Fonden, Instituto Camões og Portugals Ambassade i Danmark.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
4 dk events98f253ce9cdb4507e97cb627bb660646