Events

 • Fra May 07, 2021 16:00 til June 27, 2021 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image presents the solo exhibition Raiz by the Portuguese artist Helena Gonçalves. Raiz (roots) is a series of staged photographs, recreations of an inner imaginarium: they arise from an archive of memories, concerns, a part of a personal diary. L
  ayers of an obscure space, about what we are. Assumed enactments, which do not seek to recreate reality, but where strange moments of relationships between the visible and the invisible are built.Representations behind representations, immobile figures, or in a small gesture, unidentified, expressive bodies, intension. Almost all photographs emerge from the dark, showing people, animals, nature, or small notes of (chaotic) civilization. The textures of the photographs in the spaces alternate between earth and tar, grass, and cement. The scenario where objects and animals appear, causes a strangeness across the work. We immerse ourselves in a world of the author, a journey through images that bring together, separate, and confuse emotions: nothing is linear. Within the frozen images we get lost in a cloud of possibilities. About the artistHelena Gonçalves (b. 1978) is a Portuguese photographic artist based in Portimão. Throughout her career she has worked with staged spaces, sometimes real, sometimes built for the image, with long exposures, pointing the light to part of the scenery that is in the image. Her photography presents the strange moments between the visible and the invisible – light painting on a black canvas. What appears are parts of an underworld, a different layer of our reality. Her work has been exhibited in a number of galleries, festivals and exhibition spaces in Portugal, France, Italy, Spain, the Czech Republic, and more. She is the co-founder of Black Box Atelier and teaches at Ar.Co., Atelier de Lisboa and Etic. Since 2000, she has also been the photographer for the Útero Theater Group.Raiz was first exhibited in 2018 at Antiga Gráfica Alvalade, Lisbon. It is Helena Gonçalves’ first exhibition in Denmark.  The exhibition is supported by the Danish Arts Foundation.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra May 07, 2021 16:00 til June 27, 2021 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image præsenter soloudstillingen Raiz af den portugisiske kunstner Helena Gonçalves.Raiz (rødder) er en serie af iscenesatte fotografier, genskabte billeder af en indre fantasiverden: De dannes ud fra et arkiv af minder, bekymringer, som dele af e
  n personlig dagbog. Lag fra et obskurt rum, som omhandler hvad hvad vi består af. Formodede udspil, som ikke ønsker at genskabe virkeligheden, men snarere hvordan det forunderlige møde mellem det synlige og det usynlige bliver til. Repræsentationer bag repræsentationer, immobile figurer, eller i en næsten umærkbar gestus, uidentificerede, ekspressive kroppe, intentioner. Næsten alle fotografierne dannes af mørket, viser mennesker, dyr, natur, eller små nuancer af (kaotisk) civilization. Værkernes tekstur i det alternative rum mellem jord og tjære, græs og cement. Scenariet hvor objekter og dyr kommer frem, giver værkerne en mærkværdig aura. Vi fordyber os i forfatterens verden, en rejse gennem billeder som bringer sammen, separerer, og forvirrer følelserne: Intet er lineært. I det frosne billede forsvinder vi en sky af muligheder.Om kunstnerenHelena Gonçalves (f. 1978) er en portugisisk fotografisk kunstner som bor og arbejder i Portimão. Gennem hendes karriere har hun arbejdet med iscenesatte rum, der både har været opbyggede og virkelige, med lang eksponering, der peger lyset mod dele af billedets scener. Hendes fotografi præsenterer de mærkværdige øjeblikke mellem det synlige og det usynlige -- lys der males på et sort lærrede. Resultatet er dele af en underverden, et nyt lag af vores virkelighed. Hendes værker er blevet udstillet i en række gallerier, festivaler og udstillingssteder i Portugal, Frankrig, Italien, Spanien, Tjekkiet, m.fl. Hun er medstifter af Black Box Atelier og underviser ved Ar.Co., Atelier de Lisboa og Etic. Siden 2000 har hun desuden været fotograf for teatergruppen Útero. Raiz blev først udstillet i 2018 i Antiga Gráfica Alvalade, Lissabon. Udstillingen er Helena Gonçalves’ første i Danmark. Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra March 12, 2021 16:00 til May 02, 2021 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image præsenterer udstillingen The Color of Water af den amerikanske kunstner Sarah SchorrThe Color of Water, er en undersøgelse af et livsvigtigt element: vand. Hvilken farve har vand? Svaret findes både i videnskaben og følelseslivet, men svaret
  er også undvigende og skiftende. Gennem de dobbelte processer som er undersøgelsen af farve- og følelsesgradueringer, følger Schorr de flygtige refleksioner af lys og stemning i vand. Hvordan bevarer vi denne ressource for kommende generationer?Når man træder ned i vand, om end overfladen er mat eller klar, træder man både ned i en fysisk passage og på en metafysisk sti. Punktet for denne indtrængen skaber overfladespænding. Et skift i trykket medfører en rystende væske som gennemtrænges. Luften reduceres og forsvinder. Lyd ændrer sig; musik bliver forvrænget og forandret. Fra sølv til sort til smaragdgrøn: vand er sjældent bare blåt. Nogle gange er havet en buldrende rød, farvet af dybhavsalger. Disse overgange åbner op for en ny refleksiv proces, opfordrer til overvejelser omkring opmærksomhed, kropslighed og bevægelighed i vores mediemættede samfund. Schorrs arbejde svarer ikke på det retoriske spørgsmål: Hvad er farven på vand? I stedet er projektet en invitation til at engagere sig i en undersøgende og overvejende proces.The Color of Water tager afsæt i Schorrs egen introduktion til vinterbadning nær Aarhus. Her fandt hun sig selv draget gang på gang af Ballehage Strand igennem skiftende sæsoner. Dermed påbegyndtes en fotografisk undersøgelse af vand og de refleksive processer det sætter i gang. The Color of Water består af sammenvævede værker af Sarah Schorr: Osmosis, Riptide og Ephemeral Metallics. I forbindelse med udstillingen arrangeres et seminar og en række workshops, herunder Schorrs M.I.N.T workshop for unge, der inviterer deltagerne til at gå ned i gear for at opleve naturen, og den interaktive performance Water(Color÷Code), som undersøger farvens subjektive natur, billedets permeabilitet og vores egen subtile accept af den gennemtrængende digitalisering af vores oplevelser. Water(Color÷Code) er udviklet I samarbejde med Gabriel Pereira and (fornavn) Oliveira. Udstillingen består desuden af The Color of Water: Algorithmic Sea, et værk og en performance udarbejdet i samarbejde Gabriel Pereira and Carlos Oliveira.Om kunstneren:  Sarah Schorr er en amerikansk fotograf, forsker, og underviser. Hun har en MFA i fotografi fra The School of Visual Arts i New York og en Ph.d. i sociale praksisser omkring fotografi og sociale medier fra Aarhus Universitet. Hendes værker har været udstillet på international anerkendte udstillingssteder som Yancey Richardson Galleri og Scalo Project Space i New York. I 2020, blev Schorrs værker til det Julia Margaret Cameron prisen for kvindelige fotografi. Schorr bor og arbejder (og svømmer) i Aarhus. Læs mere på kunstnerens egen hjemmeside: sarahschorr.comUdstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Kulturudviklingspuljen, A.P. Møller Fonden, William Demant Fonden og Augustinus Fonden.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra March 12, 2021 16:00 til May 02, 2021 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image presents the exhibition The Color of Water by the American artist Sarah Schorr. The Color of Water is an investigation of one of our life sustaining elements: water. What is the color of water? The answer is part science and part emotion; ye
  t the answer is elusive and shifting. Through the dual processes of examining gradations of color and gradations of emotion, Schorr follows the ephemeral refractions of light and mood in water. How will we preserve this resource for future generations? Opaque, transparent, or translucent, entering water can delineate both a physical passage and a metaphysical pathway. The point of ingress creates surface tension. A shift in pressure causes liquid to quiver as it is pierced. Air is reduced and then removed. Sound changes: Music becomes obscured and redacted. Silver to black to emerald green: Water is often not blue. Sometimes the sea is a rolling red from deep sea algae. Assisted by the waterscape, these transitions open us to different reflective experiences, sparking introspection about attention, physicality, and mobility in our media-saturated landscape. Schorr’s work does not answer the rhetorical question: what is the color of water? Instead, this project is an invitation to engage in a process of inquiry and contemplation. The Color of Water project grew out of Schorr's introduction to winter swimming near Aarhus. She found herself repeatedly drawn to the stark beauty of Ballehage beach in all seasons. Thus, began a photographic exploration of water and the reflexive states that it encourages. The Color of Water is composed of interrelated bodies of work by Schorr: Osmosis, Riptide, and Ephemeral Metallics. The exhibition also includes The Color of Water: Algorithmic Sea, a work and performance is developed in collaboration with Gabriel Pereira and Carlos Oliveira. A seminar and different workshops will be arranged during the exhibition period. These include Schorr's M.I.N.T workshop for youth, which invites participants to slow down to experience nature, and her interactive performance The Color of Water: Algorithmic Sea that investigates the subjective nature of color, the permeability of images and our subtle acceptance of the pervasive digitization of our experiences. About the artist: Sarah Schorr is an American photographic artist, researcher, and educator. Schorr’s work has been widely exhibited with solo shows at esteemed spaces such as Yancey Richardson Gallery and Scalo Project Space in New York City. Her photographic art has been selected for juried group exhibitions by notable curators such as Elizabeth Avedon and Paula Tognarelli. In 2020, Schorr’s work was honored by the Julia Margaret Cameron Award for women photographers (first prize) in the category of nude with an exhibition at the Fotonostrum Gallery in Barcelona and a Terra Foundation Fellowship residency (postponed to 2021). A catalogue of Schorr’s current work, The Color of Water, will be published by Galleri Image to accompany a forthcoming (2021) solo show of her work and travel (2022) to the Northern Photographic Centre in Finland. Since earning her PhD in 2017, her research examines photographic practice as a mode of contemplation and sense making. Schorr currently lives in Denmark where she works (and swims). You can visit the artist's website www.sarahschorr.com for more informationThe exhibition is supported by the Statens Kunstfonds, the city of Aarhus (Kulturudviklingspuljen), The A.P. Møller Foundation, The William Demant Foundation and the Augustinus Foundation.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra January 15, 2021 16:00 til March 07, 2021 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image præsenterer udstillingen Time Times Three med computer- og installationskunst af den danske billedkunstner Rebecca Krasnik. Udstillingen åbner tirsdag d. 19. januar 2021.Til udstillingen har Krasnik skabt en stedspecifik installation og en 3
  D computer-animation, der skubber til det faktiske rum og ideen om en lineær tid. I animationen ligger flodhesten alene i sit tomrum, helt roligt og fredfyldt i vandet, men hver gang den åbner munden, og viser sine store tænder, minder den os om, at den er aggressiv, dræbende farlig og vild. Flodhesten forestiller noget den ikke er -- den er er nemlig et resultat af tal i en computer. Koder skaber dens liv i en alternativ verden, der strækker sig ind i uendeligheden. Animationen er ikke bare en video, der vises i et loop, men er baseret på algoritmer, der producerer tilfældige udfald over tid. Værket kan derfor fortsætte uendeligt i både tid og rum – indtil softwaren går i stå eller hardwaren går i stykker. Den stedspecifikke installation agerer som bindeled mellem det fysiske rum og computer-animationens tekniske egenskaber. Den består af trapper, der strækker sig fra nuet, ind i fremtiden, ud gennem alternative tidslinjer. Tilsammen udgør de en undersøgelse af en virkelighed, hvor tid er flydende, uendelig og individuel.I forbindelse med udstillingen vil Galleri Image afholde symposiet Tid og Teknologi. Symposiet vil tage udgangspunkt i teknologiske udviklinger af blandt andet fotografiet omkring år 1900. Derfra vil der indledes samtaler om hvordan den teknologiske udvikling fortsat påvirker produktionen og forståelsen af  billeder. Ved symposiet undersøges dermed hvilke tanker og ideer der ligger i vores produktion og opfattelse af computergenererede billeder; hvilke tidslige og rumlige muligheder der opstår; og disse muligheders effekt på vores nuværende oplevelse af tid og rum. Datoen vil blive annonceret på vores hjemmeside.Om kunstneren Rebecca Krasnik (f. 1987) er en dansk billedkunstner, som bor og arbejder i København. Hun har en MFA i Photography, Video and Related Media fra School of Visual Arts, New York City, USA. Krasnik har udstillet sin kunst i blandt andet New York, London og København. Hendes udstilling på Galleri Image er hendes første soloudstilling i Aarhus.Læs mere på kunstnerens egen hjemmeside: www.rebeccakrasnik.info Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Kulturudviklingspuljen (Aarhus kommune) A.P. Møller Fonden, William Demant Fonden og Augustinus Fonden.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra January 15, 2021 16:00 til March 07, 2021 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image presents the exhibition Time Times Three with computer and installation art by the Danish artist Rebecca Krasnik. The exhibition opens on Tuesday 19 January 2021.Krasnik has created a site-specific installation and a 3D computer animation th
  at plays with the physical  space and ideas on linear time. In the animation the hippopotamus lies alone in its void, completely calm and peaceful in the water. But each time it opens its mouth to bare its large teeth, we are reminded that it is aggressive, lethally dangerous and wild. The hippopotamus represents something it is not -- in fact it is made of numbers in a computer. Codes create its life in an alternate world that continues endlessly. The animation is not just a video played in a loop, but is created by algorithms that produce random occurrences over time. This allows the artwork to continue endlessly in both time and space - until the software crashes or the hardware breaks. The site-specific installation acts as a connection between the physical space and the technical qualities of the computer animation. It consists of staircases that stretch from the now into the future, towards  alternate timelines. Together they make up an exploration of a reality in which time is fluent, endless and individual.  In conjunction with the exhibition, Galleri Image will organise the symposium Time and Technology. The symposium will base its discussions on ideas on technological  developments, such as photography from around the turn of the 19th century. It will initiate discussions on how technological developments continue to affect the production and interpretation of images today. The symposium thereby examines the thoughts and ideas that lie behind the production and consumption of computer generated imagery; the temporal and spatial possibilities which occur within them; and the effect these possibilities have on the ways in which we experience time and space. The date for the symposium will be announced on our websiteAbout the Artist Rebecca Krasnik (b. 1987) is a Danish Visual Artist based in Copenhagen. She has an MFA in Photography, Video and Related Media from School of Visual Arts, New York City, USA. Krasnik's art has been exhibited in New York, London, Copenhagen, and more. Her exhibition at Galleri Image is her first solo show in Aarhus. Read more on the artist's website: www.rebeccakrasnik.info The exhibition is supported by the Danish Arts Foundation, the city of Aarhus (Kulturudviklingspuljen), The A.P. Møller Foundation, The William Demant Foundation and the Augustinus Foundation.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
6 dk events98f253ce9cdb4507e97cb627bb660646