Events

 • Fra November 01, 2023 17:00 til November 05, 2023 17:00
  Fernisering:
  Sted: Aarhus
  Photobook Week Aarhus Danmarks første internationale fotobogsfestival, har i 2023 sit 10-jubilæum! Alle er velkomne, når vi fra d. 1-5. november fejrer de ti år med vores hidtil mest ambitiøse program.  Galleri Image, ARoS Aarhus Kunstmuseum, Arkitkektsko
  len Aarhus og HEART – Herning Museum of Contemporary Art vil endnu engang være vært for en række nysgerrige, kreative og tankevækkende udstillinger, talks og workshops.  Photobook Week 2023 fejrer med hovedtemaet Future Revisited det positivt stemte udsyn, og tager en løsningsorienteret tilgang til mange af de problemstillinger der fylder meget i kunstverden såvel som i verden som helhed.  Vi vil her blandt andet hylde Albert Renger Patzschs bog “Die Welt ist schön” (Verden er smuk), som blev udgivet for 95 år siden, og fremføre en ny bølge af optimisme. Denne søgen efter lykken i vores eksistens vil inkludere et kig på fremtiden, samt alverdens andre ting der giver os glæde.  Undertemaer vil inkludere fotoromaner, collager og børnebøger, samt et geografisk orienteret blik på Estland og Mellemøsten.  I år vil festivalen også tage spørgsmål op om kunstig intelligens (de såkaldte ”AI”) som en billedskabende teknik og som et værktøj der kan bruges til at skabe nye narrativer.  10-årsjubilæet for Photobook Week Aarhus vil blive behørigt fejret med en bog der udforsker vigtige øjeblikke fra mediets historie og vores festivals lille del i denne historie.  Efter ni år med en festival der åbnede om torsdagen, har vi i år valgt at tilføje en ekstra dg for at gøre plads til alle de spændende begivenheder og udstillinger som vi har planlagt. Som altid afsluttes festivalen med vores årlige søndagsbogmarked, hvor du vil have mulighed for at købe fotobøger fra hele verden, fra antikvarer og samlere eller direkte fra forlaget eller kunstneren selv.  Festivalen er et samarbejde mellem Galleri Image og Arkitektskolen Aarhus.Besøg festivalens hjemmeside photobookweek.org for at læse mere om tidligere udgaver af festivalen og se de seneste opdateringer om 10-årsjubilæet.Photobook Week Aarhus 2023 er støttet af Kulturudviklingspuljen (Aarhus Kommune), Dreyers Fond, Politiken-Fonden samt Instituto Camões og Portugals ambassade. 
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra November 01, 2023 17:00 til November 05, 2023 17:00
  Fernisering:
  Sted: Aarhus
  Photobook Week Aarhus, our yearly festival exploring the wonderful world of the photobook, turns ten this year! All are welcome 1 – 5 November 2023, when we celebrate our anniversary with one of our most ambitious programmes to date.  Galleri Image, ARoS
  Aarhus Art Museun, Aarhus School of Architecture, and HEART – Herning Museum of Contemporary Art will once again house a wide variety of curious, creative, and thought-provoking exhibitions, talks and workshops.  Photobook Week 2023 will celebrate a positive outlook, taking a solution-oriented approach to the issues the art world as well as the world at large are faced with, with the overall theme Future Revisited. We will pay homage to Albert Renger Patzsch’s book “Die Welt ist schön” (The World is Beautiful), published 95 years before, and propose a new wave of optimism. This search for the joy of our existence will include a look into the future, and other things that make us happy. Side-themes will include Photonovels, Collages and Children’s Books, while and on the geographical axis we will look at Estonia and the Middle East. This year, the festival will also have a special focus on Artificial Intelligence as an image-making technique and a tool for creating new narratives.  The 10th anniversary of Photobook Week Aarhus will be duly celebrated with a book that explores some of the most important moments in the history of the medium, and our small contribution to it.  After many years with opening events placed on Thursday, this year, we’ve added a full day extra to our festival in order to make space for all the exciting events and exhibitions we have in store. As always, the festival will close with the yearly Sunday photobook market, where you will have the opportunity to buy photobooks from all over the world, both from second-hand dealers and from the publishers and artists themselves.  The festival is a collaboration between Galleri Image and the Aarhus School of Architecture.Visit photobookweek.org to learn more about former editions of the festival and catch the latest updates about Photobook Week Aarhus 2023Photoobook Week 2023 is supported by the city of Aarhus (Kulturudviklingspuljen), the Dreyer Foundation, Instituto Camões and the Embassy of Portugal and the Politiken Foundation.
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra October 13, 2023 16:00 til December 17, 2023 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image, Vestergade 29 8000 Aarhus C.
  Erik Viklunds udstilling En by uden spøgelser er en død by tager udgangspunkt i den helt særlige akkumulation af arkitektoniske levn fra antikken, etruskisk tid, middelalderen, renæssancen, barokken etc. op til ​​moderne tid. I hans praksis tager han ofte
  udgangspunkt i et møde med et sted og de mennesker, han møder der, og herfra arbejder han ofte materialeudforskende med analoge processer og fundne materialer. I dette projekt er det visionen at printe fotografier på sort papir ved hjælp af negativer, kemi og UV-lys med farve lavet af hvidt marmorpulver både fra marmorindustrien og fra byen Roms ruinøse overflader. Dette kombineres med videoværker filmet i Rom og installeret, så der opstår en interaktion mellem fotografi, materialer og publikum i udstillingsrummet. Opløsningen af materialer er en gennemgående kunstnerisk strategi i Viklunds arbejde, der fremhæver forskellen mellem sted og repræsentation.Erik Viklund (f. 1982) er svensk fotograf, der bor og arbejder i Stockholm. Han er uddannet med en BFA i fotografi fra Valand i Göteborg og en MFA fra Konstfack i Stockholm. Viklund har bl.a. udstillet på Röda Stens Konsthall, Göteborg, og på Copenhagen Photo Festival. I 2019 vandt han desuden konkurrencen Portrait Now! arrangeret af National Historisk Museum i Fredensborg, hvor vinderværket også blev udstillet. Viklund arbejder i krydsfeltet mellem video, fotografi og installation, samt mere specifikt med portrætfotografier.Foto: Installationsbillede, ”Eftervärld”, 2021
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra October 13, 2023 16:00 til December 17, 2023 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image, Vestergade 29 8000 Aarhus C.
  Erik Viklund’s exhibition A city without ghosts is a dead city accumulates architectual remnants from thousands of years ago and through the ages all the way up to modern times. In this project, he  prints photographs on black paper colored with white mar
  ble powder from the marble industry as well as the ruinous surfaces of Rome. These are combined with videos filmed in Rome and installed in an installation that allows for an interaction between material and photograph. Erik Viklund (b. 1982) is a Swedish photographer based in Stockholm, with a BFA from Valand in Göteborg and an MFA from Konstfack in Stockholm. Viklund has been exhibted at Röda Stens Konsthall, Göteborg, and Copenhagen Photo Festival. In 2019 he won the Portrait Now! competition from National Historisk Museum in Fredensborg, where the winning piece was shown. Viklund works in the intersection between video, photography and installation as well as with portrait photography specifically. Photo credit: Installation image, ”Eftervärld”, 2021
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra August 18, 2023 16:00 til October 08, 2023 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image, Vestergade 29 8000 Aarhus C.
  The group exhibition Looking for Trouble presents an overview of the young generation of photographers from Central and Eastern Europe exploring identity issues with eleven exhibiting artists from Ukraine, Poland, Latvia, Hungary and the Czech Republic, c
  urated by the renowned art historian Adam Mazur. Each artist is engaged with an intense search for coherence between an individual world view concerned with sexuality, friendship, and relationships in a new reality of violent developments, and radical changes in their national and political reality. The artists in the exhibition are Czech-Latvian Ivars Gravlejs (b. 1979), Latvian Diana Tamane (b. 1986), Lithuanian Ieva Baltaduonyte (b. 1979), Polish Aga Sejud (b. 1991) and Karolina Wojtas (b. 1996), Hungarian Eva Szombat, Ukranian artists Sasha Kurmaz (b. 1986) Sergey Melnitchenko (b. 1991) and Katya Berlova (b. 1986), and the Ukranian artist duo Synchrodogs.The curator Adam Mazur is an art historian, art critic, curator and current adjunct at the University of Art in Poznań, Poland. He’s an expert in Eastern European contemporary art and photography, and is the founder of the art magazine BLOK, which he was the chief editor of until 2021.The exhibition is supported by The Augustinus Foundation, the Obel Family Foundation, the Danish Arts Foundation, the Louis-Hansen Foundation, Grocer L. F. Foghts Foundation, the Aarhus Stiftstidende Foundation and the city of Aarhus (kulturudviklingspuljen).Photo credit: Sasha Kurmaz, WASTED YOUTH 1
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra August 18, 2023 04:00 til October 08, 2023 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image, Vestergade 29 8000 Aarhus C.
  Gruppedstillingen Looking for Trouble viser værker af 11 unge kunstnere fra Ukraine, Polen, Letland, Ungarn og Tjekkiet kurateret af den anerkendte polske kunsthistoriker Adam Mazur. Fælles for disse kunstnere er en intens søgen efter sammenhængen mellem
  et individuelt verdensbillede med seksualitet, venskab, forhold suppleret med voldsomme udviklinger og forandringerne i deres nationale og politiske virkelighed.Kunstnerne i udstillinger er lettiske Diana Tamane (f. 1986), litauiske Ieva Baltaduonyte (f. 1979), polske Aga Sejud (f. 1991) og Karolina Wojtas (f. 1996) aka kunstnerduoen KWAS, tjekkiske-lettiske Ivars Gravlejs (f. 1979), ungarske Eva Szombat (f. 1987), ukrainske Sasha Kurmaz (f. 1986), ukrainske Sergey Melnitchenko (f. 1991), ukrainske Katya Berlova (f. 1986) og den ukrainske kunstnerduo Synchrodogs.Kuratoren Adam Mazur er kunsthistoriker, kunstkritiker, kurator, og nuværende adjunkt ved Universitetet for Kunst i Poznań, Polen. Han er ekspert i østeuropæisk samtidskunst og fotografi og grundlagde i 2018 det internationale kunstmagasin BLOK, som han var chefredaktør for frem til 2021. Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Augustinusfonden, Louis Hansen Fonden, Det Obelske Familiefond, Aarhus Stiftstidendes Fond, Grosserer L. F. Foghts Fond, og Kulturudviklingspuljen (Aarhus Kommune) Foto: Sasha Kurmaz, WASTED YOUTH 1
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
  11. august – 8. oktober 2023
 • Fra May 04, 2023 16:00 til June 25, 2023 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image, Vestergade 29 8000 Aarhus C.
  Galleri Image præsenterer udstillingen Ternary Memories of Yesterday af Lebohang Kganye.Lebohang Kganyes (ZA) soloudstilling Ternary Memories of Yesterday viser nyere værker, der engagerer sig i alternative og gentænkte fortællerum, hvor nutidige kampe, a
  lternative tidslinjer og kunstnerens egen familiehistorie flettes sammen gennem en blanding af fotografi, installation og animation.Kganye har en kunstnerisk baggrund indenfor fotografi, som hendes praksis kredser om. Selvom udstillingen ikke indeholder traditionelt fotografiske værker, gør de alle brug af fotografiets materialitet, ved at præsentere arkivbilleder i animerede videoer eller originale fotografier printet ud og iscenesat i en række dioramainstallationer.I serien Keep the Light Faithfully forestiller Lebohang Kganye sig på ny vis skildringer fra vestlig litteratur af de ofte ukendte og kønsbestemte fortællinger om de hundredvis af kvindelige fyrtårnspassere der arbejdede i det nittende og tyvende århundrede. Selvom der ikke er nogen historiske beviser for kvindelige fyrpassere i Sydafrika, væver Kganye de kvindelige lyspassere fra litteraturhistorien ind i værkerne. Hvert værk er baseret på samtaler med syv fyrtårnspassere, hvoraf nogle stadig er i tjeneste, som bor i nogle af de mest isolerede dele af Sydafrika langs den vestlige, nordlige og østlige Kaps kystlinje. Lebohang Kganye oversætter disse mundtlige historier til små, indesluttede verdener ved at iscenesætte inkjet-udskæringer, der består af små opsatte stykker med potentiale for at blive flyttet, hvilket giver beskueren et rum hvori de kan forestille sig, hvad der ligger hinsides det som er afbilledet.Udstillingen omfatter desuden to animerede filmværker, Shadows of Re-Memory og Ke Sale Teng.I Ke Sale Teng gør Kganye brug af arkivbilleder fra sin egen families fotoalbums, og udforsker hvordan dette medie kan bruges til at konstruere en delvis fiktiv repræsentation af en familiehistorie gennem det, der er udeladt fra fortællingen.I Shadows of Re-Memory iscenesætter Kganye også en fortælling med et faktuelt udgangspunkt. Videoen består af animerede scener kunstneren har forestillet sig, der alle er baserede på historier indsamlet fra beboerne landsbyen Nieu Bethesda i Karoo i Øst-Kapprovinsen.Resultatet er en udstilling, der ved at kombinere fantasi, mundtlig historiefortælling og dokumenterede begivenheder udfordrer accepterede narrativer, uanset om de præsenteres for os gennem litteratur, historiebøger eller vores egne familiealbum.Lebohang Kganye (f. 1990)  er en sydafrikansk kunstner født og bosat i Johannesburg. Hun blev uddannet på Market Photo Workshop og University of Johannesburg og tager i øjeblikket en MFA ved Witwatersrand University. Kganye repræsenterede Sydafrika ved Venedig Biennalen 2022 og har udstillet globalt i Afrika, Europa og U.S.A. Hun primært er fotograf, men hendes interesse for fotografiets materialitet er vedvarende og udforskes på utallige måder gennem hendes brug af det skulpturelle, performative, teatralske og det levende billede. Hendes udstilling Haufi nyana? I've come to take you home er i øjeblikket udstillet på Foam Museum i Amsterdam, og hun er den 16. vinder af deres prestigefyldte Foam Paul Huf Award. https://www.lebohangkganye.co.za/ Fernisering: Torsdag den 4. maj kl. 16-18.SeminarI forbindelse med udstillingen præsenterede Galleri Image et seminar lørdag d. 6. maj kl. 14 med kunstneren Lebohang Kganye, den anerkendte sydafrikanske kurator John Fleetwood samt den danske kunstner Ditte Haarløv Johnsen. Læse yderligere detaljer her.Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Augustinusfonden, Louis Hansen Fonden og Det Obelske Familiefond.Foto: Lighthouse burials, 2022. Lebohang Kganye
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra May 04, 2023 16:00 til June 25, 2023 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image, Vestergade 29 8000 Aarhus C.
  Galleri Image presents the exhibition Ternary Memories of Yesterday by Lebohang Kganye, which opens on Thursday 4 May from 4-6 pm.Lebohang Kganye’s (ZA) solo exhibition Ternary Memories of Yesterday, showcases recent works that engage with in alternative
  and re-imagined narrative spaces, where contemporary struggles, alternate timelines and the artist’s own family history are blended together through a mixture of photography, installation and animation. While Kganye’s background is in photography and her work continues to revolve around it, the works in the exhibition do not consist of traditional photography, although they all make use of its materiality, presenting archival images in animated videos or original photography printed out and staged in a series of diorama installations.In the series Keep the Light Faithfully, Lebohang Kganye re-imagines western literary depictions of the rarely known and gendered narratives of hundreds of women light keepers from the nineteenth and twentieth century. While there is no historical evidence of female lighthouse keepers in South Africa, Kganye weaves the female lightkeepers in literary history into the works. Each work is based on conversations with seven lightkeepers, both former and in-service, living in some of the most isolated parts of South Africa along the Western, Northern and Eastern Cape coastlines. Lebohang Kganye translates these oral histories into small, contained worlds by staging inkjet print cut-outs, displaying them as small “scenes” made up of small movable pieces that can be shifted, allowing space for the viewer to imagine what lies beyond what is depicted. In addition to Keep the Light Faithfully, the exhibition also includes two animated films, Shadows of Re-Memory and Ke Sale Teng.In Ke Sale Teng, Kganye makes use of archival images from her own family’s photo albums, exploring how such albums can be used to construct a partially fictitious representation of a family history through what is omitted from the narrative.  In Shadows of Re-Memory, Kganye once again stages a narrative based in fact, presenting imagined animated scenes based on the oral histories of a collection of residents from in the village of Nieu Bethesda in the Karoo, Eastern Cape. The result is an exhibition that in combining fantasy, oral histories and documented events, challenges accepted narratives of history, whether they are presented to us through literature, history books or our own family albums.Lebohang Kganye (b. 1990) is a South African artist born and based in Johannesburg. She was educated at the Market Photo Workshop and the University of Johannesburg and is currently getting an MFA at Witwatersrand University. Kganye represented South Africa at the 2022 Venice Biennial and her work has been exhibited widely in the United States, Africa and Europe. Although primarily a photographer, her interest in the materiality of photography is ongoing and explored in myriad ways, through her use of the sculptural, performative, theatrical and the moving image. Her exhibition Haufi nyana? I’ve come to take you home is currently on display at the Foam Museum in Amsterdam, and she is the 16th winner of their prestigious Foam Paul Huf Award. https://www.lebohangkganye.co.za/SeminarIn conjunction with the exhibition, Galleri Image will present a seminar with the artist Lebohang Kganye, the renowned South African curator John Fleetwood and the Danish artist Ditte Haarløv Johnsen. Further details about the event can be found here. The exhibition is supported by the Danish Arts Foundation, the Augustinus Foundation, the Louis Hansen Foundation and the Obel Family Foundation.Photo credit: Lighthouse burials, 2022. Lebohang Kganye
  Categories: ENGELSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
8 dk events98f253ce9cdb4507e97cb627bb660646