Nyheder

Talk: Conversations About Time and Technology

Galleri Image præsenterer talken "Conversations about Time and Technology" med billedkunstnerne Rebecca Krasnik, Sophia Ioannou Gjerding og Mark Tholander, modereret af Magdalena Tyżlik-Carver, lektor ved Aarhus Universitet. Talken blev afholdt d. 6. marts 2021 i forbindelse med Rebecca Krasniks udstilling Time Times Three og kan opleves i sin fulde længde på Galleri Images Vimeoside. 

Talken tager udgangspunkt i teknologiske udviklinger af blandt andet fotografiet omkring år 1900. Derfra indledes der samtaler om hvordan den teknologiske udvikling fortsat påvirker produktionen og forståelsen af billeder i dag. Ved talken undersøges dermed hvilke tanker og ideer der ligger i vores produktion og opfattelse af computergenererede billeder; hvilke tidslige og rumlige muligheder der opstår; og disse muligheders effekt på vores nuværende oplevelse af tid og rum.

Find mere information om Time Times Three i vores arkiv.  

Udstillingen var støttet af Statens Kunstfond, Kulturudviklingspuljen (Aarhus kommune) A.P. Møller Fonden, William Demant Fonden og Augustinus Fonden.

Video: Kirse Juul Thomsen