Time Times Three

Til udstillingen Time Times Three skabte Rebecca Krasnik en stedspecifik installation og en 3D computer-animation.
Udstillingsperiode:
15-01-2021 - 07-03-2021
Medie:
Computer- og installationskunst
Titel:
Time Times Three
Kunstner:
Rebecca Krasnik
Galleri Image præsenterede udstillingen Time Times Three med computer- og installationskunst af den danske billedkunstner Rebecca Krasnik.

Til udstillingen skabte Krasnik en stedspecifik installation og en 3D computer-animation, der skubber til det faktiske rum og ideen om en lineær tid.
I animationen ligger flodhesten alene i sit tomrum, helt roligt og fredfyldt i vandet, men hver gang den åbner munden, og viser sine store tænder, minder den os om, at den er aggressiv, dræbende farlig og vild. 
Flodhesten forestiller noget den ikke er -- den er er nemlig et resultat af tal i en computer. Koder skaber dens liv i en alternativ verden, der strækker sig ind i uendeligheden. Animationen er ikke bare en video, der vises i et loop, men er baseret på algoritmer, der producerer tilfældige udfald over tid. Værket kan derfor fortsætte uendeligt i både tid og rum – indtil softwaren går i stå eller hardwaren går i stykker.

Den stedspecifikke installation agerer som bindeled mellem det fysiske rum og computer-animationens tekniske egenskaber. Den består af trapper, der strækker sig fra nuet, ind i fremtiden, ud gennem alternative tidslinjer. 
Tilsammen udgør de en undersøgelse af en virkelighed, hvor tid er flydende, uendelig og individuel. 

I forbindelse med udstillingen afholdte Galleri Image talken "Conversations about Time and Technology". Talken tager udgangspunkt i teknologiske udviklinger af blandt andet fotografiet omkring år 1900. Derfra indledes der samtaler om hvordan den teknologiske udvikling fortsat påvirker produktionen og forståelsen af billeder. Ved talken undersøges dermed hvilke tanker og ideer der ligger i vores produktion og opfattelse af computergenererede billeder; hvilke tidslige og rumlige muligheder der opstår; og disse muligheders effekt på vores nuværende oplevelse af tid og rum.
Talken er tilgængelig på Galleri Images Vimeo.

Om kunstneren
Rebecca Krasnik (f. 1987) er en dansk billedkunstner, som bor og arbejder i København. Hun har en MFA i Photography, Video and Related Media fra School of Visual Arts, New York City, USA. Krasnik har udstillet sin kunst i blandt andet New York, London og København. Hendes udstilling på Galleri Image er hendes første soloudstilling i Aarhus.
Læs mere på kunstnerens egen hjemmeside: www.rebeccakrasnik.info 

Udstillingen var støttet af Statens Kunstfond, Kulturudviklingspuljen (Aarhus kommune) A.P. Møller Fonden, William Demant Fonden og Augustinus Fonden.