Seminar: Separate and Together: Landscape Imagery and Icelandic Identity

Den 30. september blev seminaret Separate and Together: Landscape Imagery and Icelandic Identity om islandsk samtidskunst med særligt fokus på dansk-islandske relationer afholdt.
Udstillingsperiode:
30-09-2017 - 30-09-2017
Medie:
Titel:
Seminar: Separate and Together: Landscape Imagery and Icelandic Identity
Kunstner:
Katrín Elvarsdóttir, Inga Lara Baldvinsdóttir, Sigrun Alba Sigurðardóttir & Ann-Sofie Nielsen Gremaud
Seminaret Separate and Together: Landscape Imagery and Icelandic Identity blev afholdt den 30. september kl. 14.00. Seminaret fandt sted i forbindelse med vores daværende udstilling This Island Earth og omhandlede islandsk samtidskunst med særlig fokus på dansk-islandske relationer.

Deltagere:
Katrin Elvarsdóttir, kunstner, kurator og med-direktør af The Icelandic Photography Festival. Elvarsdóttir præsenterede tematikkerne og idéerne bag udstillingen This Island Earth, som hun havde kurateret. Elvarsdóttir fortalte om, hvordan ideen til udstillingen først opstod, processen med at udvælge kunstnere, samt hvordan tæt samarbejde med kunstnerne i over et år førte til den endelige kuratering og udstilling af This Island Earth.

Inga Lara Baldvinsdóttir, leder af den fotografiske afdeling ved Islands Nationalmuseum. Baldvinsdóttir udforskede, hvilken rolle Danmark og danskerne har haft i islandsk fotohistorie. Havde Islands status som en del af det danske kongerige indflydelse på danskernes fotografiske aktivitet i Island?

Ann-Sofie Nielsen Gremaud, PhD i kunsthistorie og kulturelle studier ved Københavns Universitet. Gremaud diskuterede den til tider besynderlige blanding af selv-eksotificering og satirisk meta-refleksion, som bruges i samtidige afbildninger af islandske landskaber. Omkring finanskrakket i 2008 blev gamle stereotyper samt den gamle tradition af ambivalens forbundet med Islands position som civiliseret nation aktiveret, som en ressource til at genopbygge det nationale image i udlandet. Dog har kunstnere arbejdet med, hvad Gremaud kalder de "krypto-koloniale" dynamikker, gennem længere tid og på stadig mere kritiske måder. 

Sigrun Alba Sigurðardóttir, kurator og lektor ved Islands Kunstakademi. I løbet af de sidste 20 år er der sket et skift fra post-moderne æstetiker i islandsk samtidskunst til et mere fænomenologisk perspektiv, som på den ene side udforsker relationen mellem den subjektive og den følelsesmæssige sandhed og på den anden side verdenen udenfor. 

Seminaret foregik på engelsk og blev afrundet med en paneldiskussion.

Seminaret blev afholdt ved Galler Image, i Århus Kunstakademis foredragssal, kl. 14.00 -16.30. 

Udstillingen This Island Earth var støttet af Statens Kunstfond, AP Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Aarhus Stiftstidendes Fond, Kulturudviklingspuljen, Dansk-Islandsk Fond, Fonden for Dansk-Islandsk Samarbejde og Grosserer L.F. Foghts Fond.