Galleri Image
 
Omtale
Image Collection
Salg af kataloger
Ansøgning / application
 


Følg Image på Facebook

 

Information vedrørende ansøgning om udstilling i Galleri Image
Galleri Image er et ikke-kommercielt udstillingsted, som viser national og international foto- og videokunst med det sigte at udbrede kendskabet til fotografisk kunst af høj kvalitet. Galleriet viser ca. 8 - 9 udstillinger om året.

Procedure for ansøgning om udstillingsperiode:
Kunstnere og kuratorer kan ansøge Galleri Image om en udstillingsperiode. Et udstillingsudvalg behandler løbende indkomne ansøgninger. Man må påregne en svartid fra udstillingsudvalget på op til 4 måneder.

Ansøgningen skal sendes eller afleveres til:
Galleri Image
Vestergade 29
8000 Århus C

Ansøgninger sendt pr. e-mail behandles ikke.

Ansøgning skal indeholde følgende:
Ansøgers navn og kontaktoplysninger
Ansøgers CV (både for kunstnere og evt. kuratorer)
Projektbeskrivelse: projektbeskrivelsen må gerne være kortfattet og udtrykke den overordnede idé bag udstillingen. Evt. kan ansøgers generelle praksis og tidligere arbejder beskrives.
Relevant billeddokumentation i forhold til det pågældende udstillingsprojekt. Vedlæg gerne stillbilleder, dvd, kataloger mm. Billedmateriale på CD bedes suppleres med minimum 3 prints.
Evt. konkret forslag til disponering af udstilling i galleriet. For plan over Galleri Image (klik her). Se billeder af GalleriImage (klik her)

Information on applying for an exhibition in >>>