• Lisa Strömbeck

  From March 02, 2018 to April 29, 2018
  Opening: Fredag d. 2. marts
  At Galleri Image
  I udstillingen Consolation viser Lisa Strömbeck det helt nye videoværk The Oldest Tree in the World. Værket afbilder det ældste nulevende træ i verden med et 9550 år gammelt rodsystem på Fulufjället i Dalarna. Herudover viser Strömbeck en ny ser
  ie sort/hvide fotografier af træer lavet med flydende fotografisk emulsion på tykt papir. Hun arbejder i denne udstilling med, hvordan træer og dyr giver en slags trøst i et samfund, som fjerner sig fra naturen, og hvor mennesker i højere grad bor alene. Strömbeck viser også en serie farvefotografier, der er en udvidelse af serien In Bed fra 2016, der fokuserer på den kropslige kontakt mellem mennesker og andre pattedyr. Hun tager afsæt i den nyeste forskning inden for neurovidenskabszoologi og antropologi, der blandt andet beskriver de neuro-kemiske processer, som styrker båndet mellem mennesker og dyr. Forskningen peger på, at kropskontakt mellem mennesker og dyr sænker stress-hormonernes niveau og lindrer fysisk og psykisk smerte.  Strömbeck er født i 1966 i Andrarum i Sverige. Hun bor og arbejder både i Danmark og Sverige. Hun er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1999 og arbejder primært med fotografi og video. Hun arbejder i sin kunstneriske praksis blandt andet med den beroligende kontakt mellem mennesker og dyr. Siden 1999 har hun udstillet på adskillige gallerier og museer i Europa og USA. Hun er repræsenteret i større offentlige og private samlinger, herunder Moderna Museet og Uppsala Kunstmuseum i Sverige, Swanljung-samlingen i Finland, Statens Kunstfond og Dansk Filminstitut i Danmark.Læs mere om Lisa Strömbeck her: http://www.lisastrombeck.com/Lørdag d. 3. marts vil Lisa Strömbeck holde en artist talk på Galleri Image.Der vil være mulighed for at opleve Strömbeck give en introduktion til sit kunstneriske virke. Hun vil blandt andet give et indblik i sine arbejdsprocesser, der involverer mørkekammer-arbejde med flydende emulsion. Hertil fortæller hun om sin oplevelse af verdens ældste træ på Fulufjället i Dalarna.
  2018-03-02 12:32:00
  2018-04-29 14:32:00
 • Lisa Strömbeck

  From March 02, 2018 to April 29, 2018
  Opening: Friday March 2th
  At Galleri Image
  For the exhibition, Consolation, at Galleri Image Lisa Strömbeck presents original video work entitled The Oldest Tree in the World. This piece depicts the oldest living tree in the world which is in possession of a 9550-year-old root system at
  Fulufjället in Dalarna. In addition, she shows a unique selection of black and white photographs of trees produced through a liquid photographic emulsion technique on heavy paper. In the exhibition Strömbeck addresses how trees and pets provide a level of comfort and refuge in a society that is moving away from nature, and where people to a greater extent live alone.  Strömbeck also presents an extension of the photo series In bed (2016) that focused on the physical relationships between humans and other mammals. Strömbeck utilizes the latest research in neuroscience and anthropology, describing the neuro-chemical processes that strengthens the link between humans and animals. Research indicates that body contact between humans and animals lowers stress hormones levels and relieves both physical and mental pain.  Lisa Strömbeck was born in 1966 in Andrarum, Sweden, graduated from the Royal Danish Academy of Fine Arts in 1999 and works primarily with photography and video. She lives and works in Denmark and Sweden. Her artistic practice is, among other things, focused on the soothing contact between humans and animals. Since 1999 she has exhibited her works in several galleries and museums in Europe and the United States. Strömbeck is represented in large public and private collections, including the Modern Museum and Uppsala Art Museum in Sweden, the Swanljung Collection in Finland, the Danish Art Foundation and the Danish Film Institute in Denmark.For more information about Lisa Strömbeck: http://www.lisastrombeck.com/Saturday March 2nd at 2 pm, Lisa Strömbeck will do an artist talk at Galleri Image. This is an opportunity to experience Lisa Strömbeck give an introduction to her art practice. During this talk, Strömbeck will address the themes and works in the exhibition, as well as providing insights in to her darkroom-work practices with liquid photographic emulsion. Additionally, she will discuss her response and experiences in engaging with the world's oldest tree at Fulufjället in Dalarna. 
  2018-03-02 12:43:00
  2018-04-29 14:43:00
2 399 0