• Fra Oktober 12, 2017 til Oktober 29, 2017
  Fernisering: Den 12. oktober kl. 16.00-18.00
  Sted: Galleri Image
  FRESH EYES - International Artists Rethink Aarhus er et kunstprojekt med fokus på fotokunst, litteratur og byrummet. Internationalt anerkendte kunstnere fra Europa, Asien og Afrika har siden 2013 besøgt Aarhus for at lade sig inspirere af byen, og de
  t har resulteret i en lang række fotografiske og litterære fortolkninger af byens liv. FRESH EYES er et samarbejde mellem Galleri Image og Aarhus Litteraturcenter. Fra d. 12. - d. 29. oktober udstilles de samlede bidrag i en kreativ og nytænkende udstilling i hjertet af Aarhus. Udstillingen er en del af det officielle program til Aarhus 2017 - og vi fejrer ved samme lejlighed Galleri Images 40 års jubilæum. Torsdag den 12. oktober kl. 16.00-18.00 vil der være fernisering af udstillingen. Kurator Gitte Broeng vil holde åbningstale, forfatteren Andri Snær Magnason læser op af sit værk og der vil være en guidet rundvisning af kunstværkerne. I forbindelse med udstillingen vil vi også publicere de mange litterære og visuelle bidrag i en storslået kunstbog, der også lanceres den 12. oktober, 2017. I denne bog vil de mange fotografier og tekster stå side om side, og på den måde supplere hinanden i en nytænkende, kunstnerisk præsentation af Aarhus. I udstillingsperioden vil Galleri Image fungere som informationscentral omkring projektet og byrumsudstillingen samt være udgangspunkt for kunstvandringerne.Projektet blev påbegyndt i 2013 og kulminerer med udstilling og bogudgivelse i oktober 2017. I perioden 2013-2016 var elleve internationale fotokunstnere og syv forfattere på residency i Aarhus, hvor de oplevede byen på egen hånd og indgik i dialog med indbyggerne med henblik på at skabe et kunstnerisk bud på en gentænkning eller fortolkning af byen:Deltagende fotografer:Tom Lovelace (UK)Inês d’Orey (PT)Miriam O’Connor (IE)Thomas Kellner (DE)Maja Ingerslev (DK)Markus Henttonen (FI)Hyun-jin Kwak (KR/SE)LiuJin (CN)Rana ElNemr (EG)Anushree Fadnavis (IN)Teresa Meka (GH)Deltagende forfattere:Jacques Jouet (FR)Niviaq Korneliussen (GL)Andri Snær Magnason (IS)Carl Jóhan Jensen (FO)Tsitsi Dangarembga (ZW)Abdellah Taïa (MA)Amitabha Bagchi (IN)Byrumsudstillingen i 2017 kurateres af kunstner og forfatter Gitte Broeng. Lasse Krog Møller, kunstner og forlægger, står for det grafiske design af kunstbogen FRESH EYES.I forbindelse med FRESH EYES har Galleri Image og Aarhus Litteraturcenter afholdt to seminarer i samarbejde med Aarhus Billedkunstcenter: Seminaret FRESH EYES on URBAN SPACE den 19. november 2015 og seminaret FRESH EYES on Art and Literature in the Public Space den 25. november 2016. For at få mere at vide om de enkelte kunstnere samt de seneste udviklinger, følg projektets Facebookside her: https://www.facebook.com/fresheyes2017/FRESH EYES er støttet afAarhus 2017, Aarhus Kommune, Bikubenfonden, CKU, Grosserer L. F. Foghts Fond, Institut Français du Danemark, Nordisk Kulturfond , Camões Instituto da Cooperação e da Língua Portugal, Færøernes Kulturfond, Icelandic Literature Centre, FarLit, Stibo Fonden og Statens Kunstfond.Foto: Inês d'Orey: Fire Station, fra serien Inside Aarhus, 2013
  2017-10-12 14:58:00
  2017-10-29 16:58:00
 • Fra Oktober 12, 2017 til Oktober 29, 2017
  Fernisering: October 12th from 4 pm to 6 pm
  Sted: Galleri Image
  FRESH EYES - International Artists Rethink Aarhus is an art project focused on photography, literature, and urban space. Since 2013, internationally renowned artists from Europe, Asia, and Africa have visited Aarhus to draw inspiration from the city,
  which has lead to a wide range of photographic and literary interpretations of life in the city. FRESH EYES is a collaboration between Galleri Image and the Aarhus Centre for Literature. From October 12th - October 29th 2017 all the contributions will be on public display in a creative and innovative exhibition in the heart of Aarhus. The exhibition is part of the official Aarhus 2017 - European Capital of Culture programme as well as an occasion to celebrate Galleri Image's 40th anniversary. On Thursday October 12th at 4 pm to 6 pm the opening of the exhibition will take place. The curator Gitte Broeng will hold the opening speech, author Andri Snær Magnason will do a reading, and there will be a guided tour of the art works.  In connection with the exhibition, Galleri Image and the Aarhus Centre for Literature will publish a spectacular art book that will also be launched on October 12th, 2017. In this book the many photographic works and pieces of literature will be presented side by side in order to complement each other in an innovative, artistic representation of Aarhus. During the exhibition period, Galleri Image will also function as an information hub for the project and urban installation as well as the starting point for guided walks.The project was initiated in 2013 and will conclude with the public exhibition and book launch in October 2017. Between 2013 and 2016, eleven international photo artists and seven writers have been on residencies in Aarhus. Here, they have experienced the city on their own and engaged in dialogue with local citizens in order to create an artistic interpretation or rethinking of the city.   Participating photo artists:Tom Lovelace (UK)Inês d’Orey (PT)Miriam O’Connor (IE)Thomas Kellner (DE)Maja Ingerslev (DK)Markus Henttonen (FI)Hyun-jin Kwak (KR/SE)LiuJin (CN)Rana ElNemr (EG)Anushree Fadnavis (IN)Teresa Meka (GH)Participating writers:Jacques Jouet (FR)Niviaq Korneliussen (GL)Andri Snær Magnason (IS)Carl Jóhan Jensen (FO)Tsitsi Dangarembga (ZW)Abdellah Taïa (MA)Amitabha Bagchi (IN)The public exhibition in 2017 is curated by artist and writer Gitte Broeng. Lasse Krog Møller, artist and independent publisher, is responsible for the graphic design of the art book FRESH EYES. In connection with the FRESH EYES project, Galleri Image and the Aarhus Centre for Literature have organised two seminars in collaboration with the Aarhus Centre for Visual Art: FRESH EYES on Urban Space on November 19th 2015 and FRESH EYES on Art and Literature in the Public Space on November 25th 2016. To read more about the individual artists and see the latest developments, follow the project's Facebook page here: https://www.facebook.com/fresheyes2017/FRESH EYES is supported byAarhus 2017, City of Aarhus, the Nordic Culture Fund, Bikuben Foundation, The Danish Centre for Culture and Development, Grosserer L. F. Foghts Fond, Institut Français du Danemark, Camões Instituto da Cooperação e da Língua Portugal, Færøernes Kulturfond, Icelandic Literature Centre, FarLit, the Stibo Foundation, and the Danish Arts Foundation.Photography: Inês d'Orey, Fire Station, from the series Inside Aarhus, 2013
  2017-10-12 15:29:00
  2017-10-29 17:29:00
 • Hyun-jin Kwak

  Fra November 02, 2017 til December 17, 2017
  Fernisering: Thursday November 2nd at 4-6 PM
  Sted: Galleri Image
  In Kwak's works the chosen locations become part of staged theatrical scenarios, which are contructed exclusively for the eye of the camera. Her continuing series Girls in Uniform is in it's final incarnation (Study of Landscape and Beauty since
  2014) deeply resonant of classical oriental ink paintings, especially landscapes and portrait of immortals, beauty and women. As opposed to how men are depicted in this tradition – as active subjects involved in sophisticated activities as performing art, poetry and meditation – women are traditionally depicted as passive, almost as parts of the landscape.In her works Hyun-jin Kwak creates a sense of ambiguity in terms of body gestures, placements of the models and the nature of their activities. The immediate impressions conveyed by the title are eroded by the realisation that pieces are not actually a celebration of classical landscapes and beauty but an attempt to critically rethink this imagery, and to introduce some ambiguous and contemporary elements. The images all contain elements that suggest a strange co-existence between nature and urban life and the fact that nature or “the natural” in many ways is “staged” and modified by human hand. Hyun-jin Kwak was born in South Korea and lives and works in Stockholm. She was educated in both Korea, at Hong-Ik University in Seoul, and Sweden at the University of Art, Crafts and Design in Stockholm. Her works have been shown in both solo and group exhibitions in many important Korean and European exhibition spaces and are part of many important collections in both Europe and South Korea. The exhibition is supported by The Danish Arts FoundationPhotography: Hyun-jin Kwak: Study of Nature and Beauty no 1
  2017-11-02 13:26:00
  2017-12-17 15:26:00
 • Hyun-jin Kwak

  Fra November 02, 2017 til December 17, 2017
  Fernisering: Torsdag d. 2. november, kl. 16-18
  Sted: Galleri Image
  I Kwaks værker er de udvalgte fotograferede steder ofte kulisser for iscenesatte teatralske scenarier, der bliver konstrueret udelukkende for kameraets skyld. Hendes fortløbende serie Girls In Uniform har i sin seneste udformning (Study of Landscape
  and Beauty siden 2014) reference til klassiske orientalske blækmalerier, især landskaber og portrætter af udødelige ånder, skønhed og kvinder. I modsætning til, hvordan mænd er afbildet i denne tradition - som aktive subjekter involveret i sofistikerede aktiviteter som kunst, poesi og meditation - er kvinder traditionelt afbildet som passive, næsten som dele af landskabet.I sine værker skaber Kwak en følelse af tvetydighed gennem gestus, modellernes positionering og arten af ​​deres aktiviteter. Titlens umiddelbare indtryk undergraves, idet værkerne egentlig ikke er en fejring af det klassiske landskab og skønheden, men et forsøg på at revurdere dette billedsprog, landskabet og skønheden, samt introducere tvetydige og nutidige elementer. I billederne er der elementer, der antyder en sær sameksistens mellem naturen og bylivet, og det faktum at naturen eller "den naturlige" på mange måder er "iscenesat" og ændret af menneskelig hånd.Hyun-jin Kwak er født i Sydkorea, men bor og arbejder i Stockholm. Hendes værker har været præsenteret i både solo- og gruppeudstillinger på de fleste betydningsfulde europæiske udstillingssteder.Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond
  2017-11-02 17:18:00
  2017-12-17 19:18:00
 • Mary Coble

  Fra Januar 12, 2018 til Februar 25, 2018
  Fernisering: Fredag d. 12. januar kl. 16-18
  Sted: Galleri Image
  Værkerne i udstillingen Acting in Numbers samles alle tematisk under Mary Cobles fokus på modstand og aktivisme – hun undersøger her ikoniske symboler, kropslige gestus, kampråb og signaler. Coble bruger både performance og fotografi til at undersøge, at
  ”queere”, vores forståelse af steder, handlinger, kroppe og historie, for eksempel gennem problematiseringen af ideer som det lineære fremskridt, udvikling og succes.Udstillingen vil kombinere fotografi, video, performance og kunst inspireret af plakatkunst. Udstillingen vil blandt andre værker bestå af fotoserien Performing Defiance (2015), hvor Coble er indfanget i et mærkværdigt tableau med en pink latex trekant og en overflod af glitter. Fotografierne er øjeblikke fra en langvarig performance, hvor kunstneren symbolsk hævede en knyttet næve i protest og hoppede op mod den udspændte glitterfyldte latex trekant, hvilket åbnede for uforudsigelighed og kaos.Lys er både kilden og hovedmediet i fotoserien PULSE (2016). Fotografierne er resultatet af en 10-dags performance, hvor kunstneren hver aften besteg Cinespheren i Ontario Place park - en forladt forlystelsespark - for at anvende den som et fyrtårn for minoritetsbevægelser. En serie morsekodede beskeder blev transmitteret fra bygningsværket til modtagere positioneret nede i parken, som så videresendte beskederne ved hjælp af egne lyskilder. De morsede beskeder var sammensat ud fra erklæringer og kampråb benyttet af protestbevægelser og i borgerrettighedskampe. Dokumentation og forklaringer vil kunne findes i udstillingen på Image. Det ene nye værk, som skabes specifikt til Galleri Image, er PULSING, en slags videreudvikling af PULSE. Et vindue i galleriet vil blive omdannet til en morsekodegenerator som konstant vil udsende kampråb. Disse koder vil kunne ses fra gaden udenfor galleriet og vil kunne vække ekstra opsigt og nysgerrighed i de mørke vintermåneder.Live performanceCoble vil også lave en ny live performance, baseret på børnelegen 'Red Rover'. Deltagere fra publikum opdeles og organiseres i to kæder – arm i arm. En fra hver gruppe forsøger så at bryde det modsatte holds kæde ved at skubbe sig igennem, som ville man kæmpe sig gennem et menneskeligt hegn. Performancen vil være en udforskning af sammenblandingen af leg og vold og individets relation til gruppen. For at nå ud til en anden gruppe end de sædvanlige kunstinteresserede, vil vi aktivt rekruttere deltagere på ungdomsuddannelserne. Vi vurderer, at navnlig denne gruppe vil være interessante i forhold til tematikkerne omkring kropslig integritet, aggression og gruppedynamikker, som behandles i forbindelse med Coble's performance. SeminarI løbet af udstillingsperioden afholder vi et seminar, hvor de komplekse relationer mellem kunst og aktivisme så vel som fotografi og performance vil blive yderligere udforsket. Til seminaret er inviteret Rune Gade, lektor i kunsthistorie ved Københavns Universitet med speciale i dansk fotografi, kønsforskning og feminisme, samt professor ved Valand Akademi, Annika Lundgren, som arbejder med kunst og aktivisme – oftest fra et feministisk perspektiv. Seminaret vil være gratis for offentligheden, og vi vil invitere så bredt som muligt for at opnå en høj grad af diversitet. 
  2018-01-12 13:00:00
  2018-02-25 17:00:00
 • Mary Coble

  Fra Januar 12, 2018 til Februar 25, 2018
  Fernisering: Friday January 12th
  Sted: Galleri Image
  The art works in the exhibition Acting in Numbers by Mary Coble have a shared theme through her focus on resistance and activism; she will be eximinating iconic symbols, bodily gestures, battlecries, and signals. Coble uses both performance and photograph
  y in order to investigate and 'queer' our understanding of places, actions, bodies, and history, which she does by problematising ideas such as the linear progression, development, and success. The exhibition will combine both photography, video, performance, and art inspired by poster art. The exhibition will amongst others consist of the photo series Performing Defiance (2015), which displays Coble on a tableau with a pink latex triangle above it and an abundance of glitter. The photos are momentarily shots from a longer performance, where the artist symbolically raised her fist in protest and jumped up against the latex triangle filled with glitter, which then opened for unpredictability and chaos. Light is both the foundation and the main medium in the photo series PULSE (2016). The photos are the result of a 10 day long performance where Coble climbed the Cinesphere in Ontario Place Park every night, in order to use it as a light house for minority movements. A series of morse coded messages were transmitted from the building to recievers positioned down in the park, which then forwarded the messages via their own light. The morse code messages were made from statements and battlecries originally used by protest movements and the civil rights movement. There will be a brand new art work that is created specifically for Galleri Image, which is a kind of further development of PULSE. For this new art work, PULSING, a window in the gallery will be made into a morse code generator that constantly will be sending out protest statements. These will be visible from the street out side the gallery. Live performance Coble will be doing a live performance which is based on the children's game Red Rover. Participants from the audience will be split up and organised into two chains; holding each others arms. One person from each group will then attempt to break the other group's chain by pushing through it as if pushing through a human fence. The performance functions as a study into the mix between play and violence as well as the individual's relation to the group. Seminar During the exhibition period, a seminar will be held on the complex relations between art and activism as well as photography and performance. The seminar will be presented by Mary Coble herself, Rune Gade, lector in Art History at Copenhagen University with a special focus on Danish photography, genderstudies, and feminism and professor at Valand Academy, Annika Lundgren who works with art and activism, largely from a feminist perspective.
  2018-01-12 19:00:00
  2018-02-25 17:00:00
6 331 0