• Julie Born Schwartz

  Fra November 02, 2018 til December 19, 2018
  Fernisering: Fredag d. 2. november kl. 16-18
  Sted: Galleri Image
  Filminstallation med tre HD-videoer (30 min med lyd) og fotografiske værker. Beliggende i den afsides by Cascia, omgrænset af de sydlige umbriske bjerge, ligger Santuario di Santa Rita de Cascia – hvilestedet for Sankt Rita af Cascia (1381-1457), kanonise
  ret som the “Saint of the impossible causes”.   Filmen Ex-voto (2018) undersøger Sankt Ritas arv gennem de daglige aktiviteter hos nonnerne, der bor i klosteret i Cascia. Den trækker i sin undersøgelse også på den franske koncept kunstner fra det 20. århundrede Yves Kleins forbindelse til helgenen. Klein var dybt fascineret af Den Hellige Rita og efterlod flere ex-votos (votivgaver) ved klosteret. Filmen udforsker i sin helhed trosudtryk i materiel og visuel kultur, samtidig med den tilbyder en meditation over selve spiritualitetens natur.   Born Schwartz er den først filmskaber, som er blevet bevilget adgang til klosterets aflukkede områder. Over en periode på 2 år, som gæst ved the Mahler & LeWitt Studios residency program i den nærliggende by Spoleto, blev hun bekendt med nonnerne, udførte intime interviews og optagelser af deres liv på film.   Filmen inkorporerer andre lokationer i nærheden af Spoleto, som har spirituelle konnotationer, blandt andet Tomaso Buzzis surrealistiske kompleks ’La Scarzuola’ i Montegabbione, og en nedsunket kirke som den russiske fiilmskaber Andrei Tarkovsky bruger i sin film ’Nostalghia.   Julie Born Schwartz bor og arbejder i København. Hun har studeret ved Goldsmiths og the Royal Academy Schools i London. Hun har udstillet og afholdt filmvisninger over hele Europa. Seneste udstillinger og filmvisninger inkluderer: Vermilion Sands, København; Code Art Fair 2017, København; Schirn Kunsthalle, Frankfurt; Royal Academy of Arts, London; Teatermuseet i Hofteatret, København; Theatre Museum, Düsseldorf; Socle du Monde Biennale 2017, Herning; Museet for religiøs kunst, Lemvig; Union Pacific Gallery, London; Fotografisk Center, København; The Sunday Painter, London. For en udførlig liste over og information om hendes film se venligst hendes hjemmeside: www.juliebornschwartz.com   Udstillingen er støttet og gjort mulig af Statens Kunstfond og Mahler & LeWitt Studios residency program.  
  2018-11-02 16:00:00
  2018-12-19 17:00:00
 • Julie Born Schwartz

  Fra November 02, 2018 til December 19, 2018
  Fernisering: Fredag d. 2. november kl. 16-18
  Sted: Galleri Image
  Film installation with three HD videos (30 min with sound) and photographic works.   Nestled in the remote town of Cascia, within the mountains of southern Umbrian, lies the Santuario di Santa Rita de Cascia - the resting place of Saint Rita (1381-14
  57), canonised as the Saint of Impossible Causes.   The film Ex-voto (2018) examines the legacy of Santa Rita through the daily activities of the nuns currently resident at the convent in Cascia. It also draws on the twentieth century French conceptual artist Yves Klein's connection to the saint. Klein was deeply fascinated by Santa Rita and left several ex-voto's at the convent. The resulting film explores expressions of faith in material and visual culture whilst offering a meditation on the nature of spirituality itself.   Santa Rita has a global following and Born Schwartz is the first film-maker to have been granted access to the cloistered areas of the convent. Over the course of two years, hosted by the Mahler & LeWitt Studios residency program in nearby Spoleto, she became acquainted with the nuns, making intimate interviews and recording their lives on film.   The film incorporates other locations near Spoleto which have spiritual connotations, including Tomaso Buzzi's folly complex in Montegabbione, 'La Scarzuola', and a submerged church used by Russian film-maker Andrei Tarkovsky in his film 'Nostalghia'.   Julie Born Schwartz lives and works in Copenhagen. She studied at Goldsmiths and the Royal Academy Schools in London. She has exhibited and had screenings across Europe. Recent exhibitions and screenings include:Vermilion Sands, Copenhagen; Code Art Fair 2017, Copenhagen; Schirn Kunsthalle, Frankfurt; Royal Academy of Arts, London; The Theatre Museum at the Court Theatre, Copenhagen; Theatre Museum, Düsseldorf; Socle du Monde Biennale 2017, Herning; Museum of Religious Art, Lemvig; Union Pacific Gallery, London; Photographic Center, Copenhagen; The Sunday Painter, London. For a full list and information about her films please visit her website: http://www.juliebornschwartz.com/.   The exhibition is supported and made possible by the Danish Arts Foundation and Mahler & LeWitt Studios residency program.    
  2018-11-02 17:49:00
  2018-12-19 19:49:00
 • Maria Meinild

  Fra Januar 11, 2019 til Februar 24, 2019
  Fernisering: Fredag d. 11. januar 16-18
  Sted: Galleri Image
  A Hum består af nye værker af Maria Meinild. Maria Meinild (SE/DK) arbejder med rumlige videoinstallationer og hendes praksis involverer også fotografi, collage og objekter. I hendes værker kombinerer hun metoder fra film- og teaterverdenen med undersøgel
  ser af livets iscenesættelser, menneskers sociale adfærdsmønstre og vores forestilling om normalitet. Maria Meinild er født i 1984. Hun bor og arbejder i København, og er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og Akademie der Bildenden Künste i Wien.  Hendes værker og installationer har været vist i en lang række sammenhænge i Danmark og internationalt. For yderligere information om Maria Meinild, klik her. www.mariameinild.com
  2019-01-11 16:00:00
  2019-02-24 17:00:00
 • Maria Meinild

  Fra Januar 11, 2019 til Februar 24, 2019
  Fernisering: Friday January 11th 4. pm - .6 pm.
  Sted: Galleri Image
  A Hum features new work by Maria Meinild.   Maria Meinild (SE/DK) works with spatial video installations and her practice also involves photography, collage and objects. In her work she combines methods from the film- and theater world with investiga
  tions of the staging of life, the social behavior patterns of humans and our imagination of normality.   Maria Mein was born in 1984. She lives and works in Copenhagen and is educated at The Royal Danish Academy of Fine Arts and Akademie der Bildenden Künste in Vienna.   Her works and installations have been shown in various Danish and International contexts. For further information on Maria Meinild, visit www.mariameinild.com.
  2019-01-11 16:00:00
  2019-02-24 17:00:00
 • Zach Blas, Petra Cortright, Sebastian Lütgert a.k.a. Robert Luxemburg, Winnie Soon, Sarah Shorr, Michael Mandiberg, Anna Ridler og Kristoffer Ørum.

  Fra Marts 08, 2019 til April 28, 2019
  Fernisering: Fredag d. 8. marts Kl. 16-18
  Sted: Galleri Image
  Screen Shots: Desire and Automated Image er en gruppeudstilling og et symposium kurateret af adjunkt ved Aarhus Universitet Magdalena Tyzlik-Carver. Screen Shots vil stille skarpt på den samtidige billedkultur: Aldrig har det været nemmere at tage et foto
  grafi, men ofte efterfølges kameraets klik af avancerede digitale efterbehandlinger. Billedet ændres i Photoshop eller apps, og det lægges på nettet i netværk som Facebook og Instagram, hvor algoritmer og ikke mennesker håndterer vores billeder. De udstillende kunstnere arbejder gennem forskellige medier med netop denne proces som billederne i den digitale kultur gennemgår, og de teknologiske og kulturelle problematikker som er forbundet med processen. De udstillende kunstnere er: Zach Blas (UK/USA), Petra Cortright (USA), Sebastian Lütgert a.k.a. Robert Luxemburg (D), Winnie Soon (HK/DK), Sarah Shorr (USA/DK), Michael Mandiberg (USA), Anna Ridler (UK) og Kristoffer Ørum (DK).Billede: Zach Blas, im here to learn so :))))), 2017
  2019-03-08 16:00:00
  2019-04-28 17:00:00
 • Zach Blas, Petra Cortright, Sebastian Lütgert a.k.a. Robert Luxemburg, Winnie Soon, Sarah Shorr, Michael Mandiberg, Anna Ridler and Kristoffer Ørum.

  Fra Marts 08, 2019 til April 28, 2019
  Fernisering: Friday March 8th from 4. pm - 6. pm
  Sted: Galleri Image
  Screen Shots: Desire and Automated Image is a group exhibition and symposium curated by Associate Professor at Aarhus University, Magdalena Tyzlik-Carver. Screen Shots investigates the contemporary image culture: It has never been easier to snap a picture
  , but the click of the camera is often followed by complex digital post-processing. The images are edited in Photoshop or apps, and uploaded to networks like Facebook and Instagram, where algorithms, and not humans, handle our images. The exhibiting artist are: Zach Blas (UK/USA), Petra Cortright (USA), Sebastian Lütgert a.k.a. Robert Luxemburg (D), Winnie Soon (HK/DK), Sarah Shorr (USA/DK), Michael Mandiberg (USA), Anna Ridler (UK) and Kristoffer Ørum (DK).Photo: Zach Blas, im here to learn so :))))), 2017
  2019-03-08 16:00:00
  2019-04-28 17:00:00
 • Arko Datto

  Fra Maj 03, 2019 til Juni 23, 2019
  Fernisering: Fredag d. 3. maj kl. 16-18
  Sted: Galleri Image
  Picnic er langt fra en simpel affære I Østindien. I et land hvor månederne fra december til februar tilbyder den eneste mulighed for at ’nyde’ den ellers uudholdelige tropiske sol. Picnic er med andre ord et vintertidsfordriv, der bliver taget meget, mege
  t seriøst. Busser og kokke bliver hyret, når grupper af familier, venner, naboer og kollegaer rejser langt for at gøre krav på den perfekte picnic plads – helst omkring de utallige floder, som krydser gennem landet: Fra Ganges nedstrøms til Rupnarayan, Icchamati og myriaden af andre floder tæt på Sundarbans-området. Madlavning i det fri bliver taget til et helt niveau, når beholdere fyldt med friskslagtede kyllinger, sække med grøntsager og et arsenal af gryder, pander og gas cylindere bliver slæbt med til floden. Den mest besynderlige detalje med afstand er imidlertid de ekstravagante højtalere, som kommer med næsten hver picnicgruppe. De bliver transporteret i deres egne håndtrukne vogne eller biler og separate generatorer til at kunne pumpe nok elektricitet ind i højtalerne i de store udendørsområder. De nyeste sange bliver spillet med lydniveauer over de godkendte. Mænd af alle aldre slås, i en rus af whisky og rom, danser deres hjerter ud, eller besvimer, mens koner, kærester og børn ser på. PIK-NIK af Arko Datto, med værker lavet mellem 2013 og 2015, ser nærmere på disse årlige picnics som fænomen, deres kulturelle betydning, og de miljømæssige aftryk, som efterlades på naturen efter hvert arrangement.Læs mere om Arko Datto: http://www.arkodatto.com.
  2019-05-03 16:00:00
  2019-06-23 17:00:00
 • Arko Datto

  Fra Maj 03, 2019 til Juni 23, 2019
  Fernisering: Friday, May 3rd from 4. pm - 6. pm
  Sted: Galleri Image
  Picnicking is far from a simple affair in eastern India. In a land where the fleeting months of December to February offer the only time to ‘enjoy’ the otherwise unbearable tropical sun, picnicking is a winter pastime that’s taken very, very seriously. B
  uses and cooks are hired as groups of families, friends, neighbors and colleagues travel far to claim the perfect picnic spot, preferably around the innumerable rivers traversing the landscape, from the Ganges downstream to the Rupnarayan, Icchamati and myriad other tidal rivers close to the Sunderbans. Vats of freshly slaughtered chicken, sacks of vegetable and an arsenal of pots, pans and gas cylinders are lugged along, taking cooking en plein air to a whole new level. Yet the most curious detail is, by and far, the extravagant loudspeakers that come with nearly every picnic group. Transported in their own hand drawn carts or mini-vans, separate generators are also brought along to pump up the electricity in the great outdoors. Songs from recent Bengali and Hindi blockbusters blare high above permissible decibels. Drunk on whiskey and rum, men of all ages brawl, dance their hearts out or pass out, as wives, girlfriends and children watch. PIK-NIK by Arko Datto, with work done between 2013 and 2015, takes a look at these yearly picnics as a phenomenon, their cultural meaning, and the environmental imprint that is left on the nature after each event.Read more about Arko Datto: http://www.arkodatto.com.
  2019-05-03 16:00:00
  2019-06-23 17:00:00
8 331 0