• Hanne Nielsen og Birgit Johnsen

  Fra Maj 05, 2017 til Juni 25, 2017
  Fernisering: Fredag d. 5 maj 2017 kl 16
  Sted: Galleri Image
  I anledning af Galleri Images 40 års jubilæum viser to af dansk videokunsts pionerer, Hanne Nielsen og Birgit Johnsen, en stedspecifik udstilling i Galleri Image. Kind of noisy silence er en videototalinstallation, hvor spejling, lys og mørke vil udf
  olde sider af billedets repræsentation og autenticitet, og hvor det ene statement går i dialog med det næste. Installationen vil bevæge sig ind og ud af faktaorienterede og fiktive billedflow, hvor der pendles mellem individuelle positioner og statements på den ene side og mere universelle og globale medierelaterede problemstillinger på den anden. Her vil æstetik og verden gå i clinch, når tid og rum opløses og lader forskellige virkeligheder fremsige deres udsagn i et krydsfelt af fakta, dokumentation og fiktion. Hanne Nielsen og Birgit Johnsen betragter videomediet som en anskuelsesform, hvor virkelighed og eksistens kan undersøges, diskuteres, samle og desorientere på en og samme tid.Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Kulturudviklingspuljen og CAC Fonden
  2017-05-05 16:00:00
  2017-06-25 17:00:00
 • Fra Maj 05, 2017 til Juni 25, 2017
  Fernisering: Friday May 5th 2017 at 4pm
  Sted: Galleri Image
  On the occasion of our 40th anniversary in 2017, the Danish video art pioneers Hanne Nielsen and Birgit Johnsen will show  a site-specific exhibition at Galleri Image. Kind of noisy silence is a video installation where reflection, lig
  ht and darkness will unfold aspects of the representation and authenticity of the image; where one statement enters into dialogue with the next. The installation will move in and out of fact-oriented and fictional image flows, shifting between individual positions and statements on one side and more global and universal statements on the other. Here, aesthetics and the world will clinch when time and space dissolve, and different realities recite their statements in an intersection of facts, documentation and fiction. Hanne Nielsen and Birgit Johnsen consider the medium of video as an intuitive art form to examine, debate, assemble and disorient reality and existence at the same time.The exhibition is supported by The Danish Arts Foundation, The City of Aarhus, and the CAC Foundation
  2017-05-05 16:00:00
  2017-06-25 17:00:00
 • Stuart Richardson, Kristín Sigurðardóttir, Claudia Hausfeld, Pétur Thomsen, Hallgerður Hallgrimsdóttir

  Fra August 18, 2017 til Oktober 01, 2017
  Fernisering: Fredag d. 18 august 2017 kl 16
  Sted: Galleri Image
  Island markerer sig stærkt indenfor billedkunst og den islandske natur er ofte et gennemgående tema. Landskabsfotografiet har siden begyndelsen indtaget en nøgleposition i den islandske kunsthistorie i opbygningen og bevarelsen af en national identitet, o
  g genren spiller fortsat en afgørende rolle på den fotografiske scene. This Island Earth præsenterer fem kunstnere bosat i Island, som alle vender blikket mod naturen. Deres tilgang til emnet er højst personligt, men et fælles karakteristika ved værkerne, der både omfatter fotografi og video, er en udfordring af beskuerens virkelighedsfornemmelse i relation til naturen. De fem deltagende kunstnere i This Island Earth er Stuart Richardson, Kristín Sigurðardóttir, Claudia Hausfeld, Pétur Thomsen og Hallgerður Hallgrimsdóttir. Udstillingen kurateres af Katrin Elvarsdóttir, som udover sit kuratoriske og kunstneriske virke er leder af The Icelandic Photography Festival i Reykjavik. Hver kunstners metode er meget personlig, hvilket resulterer i en mangfoldighed af kompositioner, strukturer og visuelle narrativer. Stuart Richardson dokumenterer landskabet omkring en smal fjord i øst med strålen fra fyrtårnet ved Dalatangi, en landsby, der ofte omtales som Islands mindste, som eneste lyskilde. Kristín Sigurðardóttir printer, folder og scanner fotografier og skaber kompositioner i flere lag, som svæver frit i rummet, og manipulerer, skubber og trækker i tiden. Claudia Hausfeld skaber rum, som leger med det visuelles pålidelighed, og arbejder med dekonstruktionen af det fotografiske billede. Pétur Thomsens landskabsfotografi viser os, hvordan tiden efterlader sit poetiske præg på verden.  Hallgerður Hallgrimsdóttir tager beskueren på en dramatisk rejse til et ukendt sted med en serie af sort-hvide billeder, hvor hun sammenstiller naturen med sine intime selvportrætter. Alle fem kunstnere præsenterer værker, som synes at udfordre beskuerens virkelighedsfornemmelse i relation til naturen – nogle præsenterer os for mystiske scener, hvor kunstigt lys skaber en ildevarslende atmosfære, mens andre arbejder med dekonstruktionen af det fotografiske billede.Den 30. september afholder vi seminaret Separate and together: Landscape Imagery and Icelandic Identity om islandsk samtidskunst med særligt fokus på dansk-islandske relationer. Seminaret afholdes i samarbejde med Aarhus Billedkunstcenter på Godsbanen.Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, AP Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Aarhus Stiftstidendes Fond, Kulturudviklingspuljen, Dansk-Islansk Fond og Grosserer L.F. Foghts Fond
  2017-08-18 16:00:00
  2017-10-01 17:00:00
 • Stuart Richardson, Kristín Sigurðardóttir, Claudia Hausfeld, Pétur Thomsen, Hallgerður Hallgrimsdóttir

  Fra August 18, 2017 til Oktober 01, 2017
  Fernisering: Friday August 18th, 2017 at 4pm
  Sted: Galleri Image
  In this exhibition, five photographic artists living in Iceland turn their gaze towards nature. Since the beginning, landscape photography has been a leading force in the Icelandic photographic scene, and its key mission has been to promote Iceland intern
  ationally and to preserve Icelandic national identity. The genre continues to play a crucial role in the photographic scene today. In This Island Earth, each artists' approach is a highly personal one, which leads to a diversity in the composition and texture of the exhibited works - yet parallels can be found. A common characteristic of the works, which include both photography and video, is that they all test our sense of reality in relation to nature and landscape imagery.The five participating artists in This Island Earth are Stuart Richardson, Kristín Sigurðardóttir, Claudia Hausfeld, Pétur Thomsen, and Hallgerður Hallgrimsdóttir. The exhibition is curated by Katrin Elvarsdóttir who, in addition to being and artist and curator, is the director of The Icelandic Photography Festival in Reykjavik. Stuart Richardson documents the landscape around a narrow inlet  in the eastern part of Iceland using the light beam from the Dalatangi lighthouse as the only source of light. Kristín Sigurðardóttir prints, folds, and scans photographs and creates multu-layered compositions, which float in space, and manipulates, pushes and pulls the concept of time. Claudia Hausfeld creates spaces that challenge the reliability of visual perception and works with deconstruction of thephotographic image. Pétur Thomsen's landscape photography shows us how time leaves its poetic traces on the world. Hallgerður Hallgrimsdóttir takes the viewer on a dramatic journet to an unknown place with a series of black and white images juxtaposing nature with her intimate self-portraits. All five artists present works that seem to challenge the viewer's sense of reality in relation to nature - some show us mystrious scenes where artificial light creates ominous ambiances while others work with the deconstruction of the photographic image.On September 30th we will host the seminar Separate and together: Landscape Imagery and Icelandic Identity on contemporary Icelandic art with a particular focus on Danish-Icelandic connections. The seminar is held in collaboration with the Aarhus Center for Visual Art on Godsbanen, Aarhus.The exhibition is kindly supported by The Danish Arts Foundation, AP Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Aarhus Stiftstidendes Fond, The City of Aarhus, The Danish-Icelandic Fund, and Grosserer L.F. Foghts Fond.
  2017-08-18 16:00:00
  2017-10-01 17:00:00
 • Aarhus School of Architecture, Galleri Image

  Fra September 21, 2017 til September 24, 2017
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image, Arkitektskolen Aarhus, Dokk1
  Save the Date for the 4th Edition of the Photobook Week Aarhus, hosted at the Aarhus School of Architecture’s Library, Galleri Image, and Dokk1. The program, curated by international experts under the direction of independent curator Moritz Neumüller, rep
  resents an ongoing investigation on the development and role of the photobook as an artistic media. Photobook Week Aarhus is organized in collaboration between Galleri Image and Aarhus School of Architecture. The fourth edition will be on Distribution and Markets, using a regional axis, which maps the Danish/Scandinavian photobook praxis in the global context. There will also be a focus on the Landscape, which will include Architectural Practices, as well as an exhibition on Icelandic photobooks. As always, there will be a wealth of inspiring talks, workshops, and exhibitions of the most amazing photobooks.
  2017-09-21 11:52:00
  2017-09-24 13:52:00
 • Galleri Image, Arkitektskolen Aarhus

  Fra September 21, 2017 til September 24, 2017
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image, Arkitektskolen Aarhus, Dokk1
  Husk datoen! Den fjerde udgave af Photobook Week Aarhus, som vil finde sted på Aarhus Arkitektskole, Galleri Image og Dokk1, finder sted fra torsdag d. 21. september til søndag d. 24. september i 2017. Programmet, der bliver kurateret af internationale ek
  sperter under ledelse afden uafhængige kurator Moritz Neumüller, repræsenterer en fortløbende undersøgelse af fotobogens rolle og udvikling som kunstnerisk medium. Photobook Week Aarhus organiseres i samarbejde mellem Galleri Image og Aarhus Arkitektskole.Den fjerde udgave vil omhandle Distribution og Markeder, med udgangspunkt i en regional akse, som kortlægger den danske/skandinaviske fotobogs praksis i en global kontekst. Der vil også være fokus på landskabet, hvilket vil inkludere arkitektoniske praksisser såvel som en særudstilling om islandske fotobøger. Som altid vil der herudover være en overflod af inspirerende talks, workshops og udstillinger af de mest betagende fotobøger.
  2017-09-21 12:09:00
  2017-09-24 14:09:00
 • Fra Oktober 12, 2017 til Oktober 29, 2017
  Fernisering:
  Sted: Aarhus
  FRESH EYES - International Artists Rethink Aarhus er et samarbejde mellem Galleri Image og Aarhus Litteraturcenter, som vil munde ud i en kunstbog, en udstilling i Galleri Image, oplæsninger, workshops og seminarer på Godsbanen og foto-, lyd- og videoinst
  allationer i Aarhus byrum. FRESH EYES udstillingen finder sted fra 12. oktober til 29. oktober og er kurateret af Gitte Broeng, forfatter og kurator.Projektet startede i 2013 og løber frem til 2017. I denne periode inviteres elleve internationale fotokunstnere og syv forfattere til Aarhus, hvor de får mulighed for at opleve byen på egen hånd, gå i dialog med lokalbefolkningen, og sidenhen give et kunstnerisk bud på en gentænkning eller fortolkning af byen. I 2013 tilbragte den London-baserede kunstner Tom Lovelace (UK) august måned i Aarhus, og var således den første fotograf til at besøge byen i forbindelse med projektet. I december  var det den portugisiske fotokunstner Inês d'Oreys (PRT) tur til at gæste byen og forberede sit visuelle bidrag. I august 2014 besøgte den irske fotokunstner Miriam O'Connor (IRL) Aarhus og producerede materiale til sin del af projektet, og i slutningen af oktober havde Aarhus glæden af at byde den tyske fotograf Thomas Kellner (DEU) velkommen i samme forbindelse.I 2015 havde projektet særligt fokus bidrag fra kunstnere og forfattere fra de nordiske lande. Maja Ingerslev (DK), Markus Henttonen (FI) og Hyun-Jin Kwak (S) har dokumenteret og fortolket byen gennem fotografi, mens de litterære nyfortolkninger blev skabt af Andri Snær Magnason (IS), Carl Jóhan Jensen (FO), og Niviaq Korneliussen (GL).  Desuden vendte Thomas Kellner  tilbage til byen for at realisere sit bidrag til FRESH EYES-projektet med en kunstnerisk behandling af ikon-bygningen Isbjerget. Den franske Oulipo-digter Jacques Jouet vendte ligeledes tilbage for at færdiggøre sit bidrag, som består af digtskrivning i de aarhusianske bybusser. I 2015 var Galleri Image også vært for den kinesiske kunstner Liu Jin ved et DIVA-residency. Under sit ophold skabte han adskillige fotografiske værker, som også vil indgå i FRESH EYES.Den 19. november 2015 afholdt Galleri Image seminaret FRESH EYES on URBAN SPACE i samarbejde med Aarhus Litteraturcenter og Aarhus Billedkunstcenter. Seminaret præsenterede oplæg fra internationalt anerkendte arkitekturforskere, fotografer, forfattere og teoretikere, som sammen undersøgte kunstens relation til byen og dens rum. Seminaret kredsede bl.a. om byens skjulte potentialer og spændingsfeltet mellem de fysiske urbane rammer.I 2016 var fokus på kunstnere uden for Europas grænser. Fotokunstnere og forfattere fra radikalt forskellige kulturelle og geografiske baggrunde besøgte Aarhus for at genfortolke byen kunstnerisk. Galleri Image og Aarhus Litteraturcenter var i år således værter for tre anerkendte forfattere: Tsitsi Dangarembga (ZW)), Abdellah Taïa (MA), Amitabha Bagchi (IN), og fotokunstnerne Rana El Nemr (EG), Anushree Fadnavis (IN) og Teresa Meka (GH). Derudover vendte Miriam O'Connor tilbage til Aarhus for at fortsætte arbejdet med sine visuelle bidrag til projektet. Den 25. november 2016 afholdt Galleri Image, Aarhus Litteraturcenter og Aarhus Billedkunstcenter det åbne seminar FRESH EYES on Art and Literature in the Public Space på Godsbanen i Aarhus. Seminaret behandlede hvilken betydning alt fra kommunal kunst i form af statuer foran rådhuse til graffiti og gavldigte har for vores opfattelse af byrummet, og hvordan man kan bruge byen i kunstnerisk øjemed.   For at få mere at vide om de enkelte kunstnere og følge de seneste udviklinger, følg projektets Facebookside her: https://www.facebook.com/fresheyes2017/FRESH EYES er støttet afAarhus 2017, Aarhus Kommune, Bikubenfonden, Nordisk Kulturfond, Statens Kunstfond og CKU.Fotografi: Hyun-jin Kwak University (sketch), 2017, Girls in Uniform series for FRESH EYES
  2017-10-12 14:58:00
  2017-10-29 16:58:00
 • Fra Oktober 12, 2017 til Oktober 29, 2017
  Fernisering:
  Sted: Aarhus
  FRESH EYES - International Artists Rethink Aarhus is a collaboration between Galleri Image and the Aarhus Centre for Literature. The project will result in a coffee table art book, an exhibition at Galleri Image and photo, audio, and video installati
  ons in the urban spaces of Aarhus as well as readings, workshops and seminars at Godsbanen. The FRESH EYES exhibition will take place from October 12th to 29th, and is curated by Gitte Broeng, author and curator.The project was initiated in 2013 and will proceed until 2017. During this period of time, eleven international photographers and seven writers will be invited to Aarhus. Here they will experience the city, enter into dialogues with the local population and afterwards present their artistic ideas on how to rethink Aarhus.The London-based artist Tom Lovelace (UK) was the first photographer to visit the city in August 2013 in connection with the project. In December 2013 the Portuguese artist Inês d'Orey (PRT) paid Aarhus a visit as well to prepare her visual contribution to the FRESH EYES project. In August 2014 the Irish artist Miriam O'Connor (IRL) visited the city in order to produce her part of the project, and in the end of October, Aarhus had the pleasure of welcoming the German artist Thomas Kellner (DEU).In 2015 a special focus was directed towards contributions from artists and writers from the Nordic countries. Maja Ingerslev (DK), Markus Henttonen (F), and Hyun-Jin Kwak (S) documented and interpreted the city through the photographic medium, while the literary reinterpretations were carried out by Andri Snær Magnason (IS), Jóanes Nielsen (FO), and Niviaq Korneliussen (GL). Thomas Kellner also returned to  Aarhus in 2015 to finish his project. The French Oulipo-poet Jacques Jouet also visited the Jutlandic city to finish his contribution, consisting of poems written in the city busses of Aarhus.On November 19, 2015, Galleri Image and the Aarhus Center for Literature conducted the seminar FRESH EYES on Urban Space in collaboration with Aarhus Center for Visual Art. The seminar presented acclaimed international speakers. There were presentations by photographers, writers  and architectual researchers, who in collaboration examined the relationship of art with the city and its space. Amongst other things, the seminar addressed the hidden potentials and tensions in the physical urban spaces.In 2016 a special focus was on artists from non-European countries. Artists and writers from radically different cultural and geographical backgrounds visited the city in order to participate in the project with visual and literary contributions. Galleri Image and the Aarhus Centre for Literature invited the writers Tsitsi Dangarembga (ZW), Abdellah Taia (MA), Amitabha Bagchi (IN), as well as  photo artists Rana El Nemr (EG), Anushree Fadnavis (IN) and Teresa Meka (GH) to Aarhus. Furthermore, Miriam O'Connor returned to the city to continue her work on her visual contributions to the project.On Friday November 25th 2016, Galleri Image, the Aarhus Centre for Literature and the Aarhus Center for Visual Art hosted the open seminar FRESH EYES on Art and Literature in the Public Space at Godsbanen in Aarhus. The seminar addressed how everything from municipal art projects to graffiti and poems on gables have an impact on our perception of urban spaces, and how the city can be utilised for artistic purposes.   To read more about the individual artists and see the latest developments, follow the project's FAcebook page here: https://www.facebook.com/fresheyes2017/FRESH EYES is supported byAarhus 2017, Aarhus Municipality, The Bikuben Foundation, DCCD, The Danish Arts Foundation, and The Nordic Culture Fund.Photography: Hyun-jin Kwak University (sketch), 2017, Girls in Uniform series for FRESH EYES
  2017-10-12 15:29:00
  2017-10-29 17:29:00
8 331 0