• Hanne Nielsen og Birgit Johnsen

  Fra Maj 05, 2017 til Juni 25, 2017
  Fernisering: Fredag d. 5 maj 2017 kl 16
  Sted: Galleri Image
  I anledning af Galleri Images 40 års jubilæum viser to af dansk videokunsts pionerer, Hanne Nielsen og Birgit Johnsen, en stedspecifik udstilling i Galleri Image. Kind of noisy silence er en videototalinstallation, hvor spejling, lys og mørke vil udf
  olde sider af billedets repræsentation og autenticitet, og hvor det ene statement går i dialog med det næste. Installationen vil bevæge sig ind og ud af faktaorienterede og fiktive billedflow, hvor der pendles mellem individuelle positioner og statements på den ene side og mere universelle og globale medierelaterede problemstillinger på den anden. Her vil æstetik og verden gå i clinch, når tid og rum opløses og lader forskellige virkeligheder fremsige deres udsagn i et krydsfelt af fakta, dokumentation og fiktion. Hanne Nielsen og Birgit Johnsen betragter videomediet som en anskuelsesform, hvor virkelighed og eksistens kan undersøges, diskuteres, samle og desorientere på en og samme tid.Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Kulturudviklingspuljen og CAC Fonden
  2017-05-05 16:00:00
  2017-06-25 17:00:00
 • Stuart Richardson, Kristín Sigurðardóttir, Claudia Hausfeld, Pétur Thomsen, Hallgerður Hallgrimsdóttir

  Fra August 18, 2017 til Oktober 01, 2017
  Fernisering: Fredag d. 18 august 2017 kl 16
  Sted: Galleri Image
  Island markerer sig stærkt indenfor billedkunst og den islandske natur er ofte et gennemgående tema. Landskabsfotografiet har siden begyndelsen indtaget en nøgleposition i den islandske kunsthistorie i opbygningen og bevarelsen af en national identitet, o
  g genren spiller fortsat en afgørende rolle på den fotografiske scene. This Island Earth præsenterer fem kunstnere bosat i Island, som alle vender blikket mod naturen. Deres tilgang til emnet er højst personligt, men et fælles karakteristika ved værkerne, der både omfatter fotografi og video, er en udfordring af beskuerens virkelighedsfornemmelse i relation til naturen. De fem deltagende kunstnere i This Island Earth er Stuart Richardson, Kristín Sigurðardóttir, Claudia Hausfeld, Pétur Thomsen og Hallgerður Hallgrimsdóttir. Udstillingen kurateres af Katrin Elvarsdóttir, som udover sit kuratoriske og kunstneriske virke er leder af The Icelandic Photography Festival i Reykjavik. Hver kunstners metode er meget personlig, hvilket resulterer i en mangfoldighed af kompositioner, strukturer og visuelle narrativer. Stuart Richardson dokumenterer landskabet omkring en smal fjord i øst med strålen fra fyrtårnet ved Dalatangi, en landsby, der ofte omtales som Islands mindste, som eneste lyskilde. Kristín Sigurðardóttir printer, folder og scanner fotografier og skaber kompositioner i flere lag, som svæver frit i rummet, og manipulerer, skubber og trækker i tiden. Claudia Hausfeld skaber rum, som leger med det visuelles pålidelighed, og arbejder med dekonstruktionen af det fotografiske billede. Pétur Thomsens landskabsfotografi viser os, hvordan tiden efterlader sit poetiske præg på verden.  Hallgerður Hallgrimsdóttir tager beskueren på en dramatisk rejse til et ukendt sted med en serie af sort-hvide billeder, hvor hun sammenstiller naturen med sine intime selvportrætter. Alle fem kunstnere præsenterer værker, som synes at udfordre beskuerens virkelighedsfornemmelse i relation til naturen – nogle præsenterer os for mystiske scener, hvor kunstigt lys skaber en ildevarslende atmosfære, mens andre arbejder med dekonstruktionen af det fotografiske billede.Den 30. september afholder vi seminaret Separate and together: Landscape Imagery and Icelandic Identity om islandsk samtidskunst med særligt fokus på dansk-islandske relationer. Seminaret afholdes i samarbejde med Aarhus Billedkunstcenter på Godsbanen.Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, AP Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Aarhus Stiftstidendes Fond, Kulturudviklingspuljen, Dansk-Islansk Fond og Grosserer L.F. Foghts Fond
  2017-08-18 16:00:00
  2017-10-01 17:00:00
 • Galleri Image, Arkitektskolen Aarhus

  Fra September 21, 2017 til September 24, 2017
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image, Arkitektskolen Aarhus, Dokk1
  Husk datoen! Den fjerde udgave af Photobook Week Aarhus, som vil finde sted på Aarhus Arkitektskole, Galleri Image og Dokk1, finder sted fra torsdag d. 21. september til søndag d. 24. september i 2017. Programmet, der bliver kurateret af internationale ek
  sperter under ledelse afden uafhængige kurator Moritz Neumüller, repræsenterer en fortløbende undersøgelse af fotobogens rolle og udvikling som kunstnerisk medium. Photobook Week Aarhus organiseres i samarbejde mellem Galleri Image og Aarhus Arkitektskole.Den fjerde udgave vil omhandle Distribution og Markeder, med udgangspunkt i en regional akse, som kortlægger den danske/skandinaviske fotobogs praksis i en global kontekst. Der vil også være fokus på landskabet, hvilket vil inkludere arkitektoniske praksisser såvel som en særudstilling om islandske fotobøger. Som altid vil der herudover være en overflod af inspirerende talks, workshops og udstillinger af de mest betagende fotobøger.
  2017-09-21 12:09:00
  2017-09-24 14:09:00
 • Fra Oktober 12, 2017 til Oktober 29, 2017
  Fernisering:
  Sted: Aarhus
  FRESH EYES - International Artists Rethink Aarhus er et samarbejde mellem Galleri Image og Aarhus Litteraturcenter, som vil munde ud i en kunstbog, en udstilling i Galleri Image, oplæsninger, workshops og seminarer på Godsbanen og foto-, lyd- og videoinst
  allationer i Aarhus byrum. FRESH EYES udstillingen finder sted fra 12. oktober til 29. oktober og er kurateret af Gitte Broeng, forfatter og kurator.Projektet startede i 2013 og løber frem til 2017. I denne periode inviteres elleve internationale fotokunstnere og syv forfattere til Aarhus, hvor de får mulighed for at opleve byen på egen hånd, gå i dialog med lokalbefolkningen, og sidenhen give et kunstnerisk bud på en gentænkning eller fortolkning af byen. I 2013 tilbragte den London-baserede kunstner Tom Lovelace (UK) august måned i Aarhus, og var således den første fotograf til at besøge byen i forbindelse med projektet. I december  var det den portugisiske fotokunstner Inês d'Oreys (PRT) tur til at gæste byen og forberede sit visuelle bidrag. I august 2014 besøgte den irske fotokunstner Miriam O'Connor (IRL) Aarhus og producerede materiale til sin del af projektet, og i slutningen af oktober havde Aarhus glæden af at byde den tyske fotograf Thomas Kellner (DEU) velkommen i samme forbindelse.I 2015 havde projektet særligt fokus bidrag fra kunstnere og forfattere fra de nordiske lande. Maja Ingerslev (DK), Markus Henttonen (FI) og Hyun-Jin Kwak (S) har dokumenteret og fortolket byen gennem fotografi, mens de litterære nyfortolkninger blev skabt af Andri Snær Magnason (IS), Carl Jóhan Jensen (FO), og Niviaq Korneliussen (GL).  Desuden vendte Thomas Kellner  tilbage til byen for at realisere sit bidrag til FRESH EYES-projektet med en kunstnerisk behandling af ikon-bygningen Isbjerget. Den franske Oulipo-digter Jacques Jouet vendte ligeledes tilbage for at færdiggøre sit bidrag, som består af digtskrivning i de aarhusianske bybusser. I 2015 var Galleri Image også vært for den kinesiske kunstner Liu Jin ved et DIVA-residency. Under sit ophold skabte han adskillige fotografiske værker, som også vil indgå i FRESH EYES.Den 19. november 2015 afholdt Galleri Image seminaret FRESH EYES on URBAN SPACE i samarbejde med Aarhus Litteraturcenter og Aarhus Billedkunstcenter. Seminaret præsenterede oplæg fra internationalt anerkendte arkitekturforskere, fotografer, forfattere og teoretikere, som sammen undersøgte kunstens relation til byen og dens rum. Seminaret kredsede bl.a. om byens skjulte potentialer og spændingsfeltet mellem de fysiske urbane rammer.I 2016 var fokus på kunstnere uden for Europas grænser. Fotokunstnere og forfattere fra radikalt forskellige kulturelle og geografiske baggrunde besøgte Aarhus for at genfortolke byen kunstnerisk. Galleri Image og Aarhus Litteraturcenter var i år således værter for tre anerkendte forfattere: Tsitsi Dangarembga (ZW)), Abdellah Taïa (MA), Amitabha Bagchi (IN), og fotokunstnerne Rana El Nemr (EG), Anushree Fadnavis (IN) og Teresa Meka (GH). Derudover vendte Miriam O'Connor tilbage til Aarhus for at fortsætte arbejdet med sine visuelle bidrag til projektet. Den 25. november 2016 afholdt Galleri Image, Aarhus Litteraturcenter og Aarhus Billedkunstcenter det åbne seminar FRESH EYES on Art and Literature in the Public Space på Godsbanen i Aarhus. Seminaret behandlede hvilken betydning alt fra kommunal kunst i form af statuer foran rådhuse til graffiti og gavldigte har for vores opfattelse af byrummet, og hvordan man kan bruge byen i kunstnerisk øjemed.   For at få mere at vide om de enkelte kunstnere og følge de seneste udviklinger, følg projektets Facebookside her: https://www.facebook.com/fresheyes2017/FRESH EYES er støttet afAarhus 2017, Aarhus Kommune, Bikubenfonden, Nordisk Kulturfond, Statens Kunstfond og CKU.Fotografi: Hyun-jin Kwak University (sketch), 2017, Girls in Uniform series for FRESH EYES
  2017-10-12 14:58:00
  2017-10-29 16:58:00
 • Christian Yde Frostholm

  Fra November 03, 2017 til December 17, 2017
  Fernisering: Fredag d. 3 november 2017 kl 16
  Sted: Galleri Image
  Træet er et fremmedlegeme, ja, nærmest en udstillingsgenstand i byen. Men kan man forestille sig en by uden? Træet er en slags levende monument, der underminerer forestillingen om en modsætning mellem ‘naturen’ og ‘os’. Forfatter og billedkunstner, Christ
  ian Yde Frostholms A Tree Museum er en fotografisk-litterær installation om menneskers omgang med træer. Den former en visuel fortælling, som selv forgrener sig som et træ. Udstillingen i Galleri Image er den sidste station i et længerevarende projekt om træer i byen og i litteraturen, der også skal munde ud i en bog.
  2017-11-03 16:00:00
  2017-12-17 17:11:00
5 294 0