Events

 • Category Is DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra October 01, 2020 10:51 til October 04, 2020 12:51
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Photobook Week Aarhus (PWA) afholdes i år den 1.-4. oktober 2020. Festivalen vil byde på et stort udvalg af spændende udstillinger, talks, bogmarked, omvisninger og bogpræsentationer, på lokationer der strækker sig over hele Aarhus midtby.  PWA er Danmark
  s første og eneste årlige festival dedikeret til at formidle fotobogens relevans og rolle i det kunstneriske landskab. Vi har for syvende gang samlet et internationalt program med udstillinger og oplæg om tendenser i samtidskunsten og arkitekturen i fotobogsmediet. PWA 2020 vil blive afholdt hos Galleri Image, HEART Herning Museum of Contemporary Art, ARoS Aarhus Kunstmuseum, Dokk1 og Arkitektskolen Aarhus. I år afholdes festivalen under temaet Serier, Multiplicitet, Gentagelse, og vil udforske særlige forhold og karakteristika ved fotografiet og fotobogen. Her vil der sættes fokus på fotobogens globale udbredelse, og diskutere forskellige undertemaer som fx udgivelsesformater, oplag og demokratisering versus eksklusivitet. Programmet for PWA 2020 indebærer udstillinger og oplæg med internationale og nordiske fotoforskere, fotografer, ledende kuratorer, arkitekter og mange andre kvalificerede bidragsydere.  Det er vigtigt for det kunstneriske miljø og forlagsbranchen i Danmark at have en fotobogsfestival. Det er vores formål med festivalen at skabe det vigtige mødet mellem fagfolk og den brede offentlighed. PWA vil derfor ligeledes igen i år blive afholdt sideløbende med Art Weekend Aarhus, som er en fejring af byens kunstmiljø og -formidling. PWA er et samarbejde mellem Galleri Image og Arkitektskolen Aarhus. Photobook Week Aarhus 2020 er støttet af Kulturudviklingspuljen, Aarhus Kommune, Augustinus Fonden, Instituto Camões og Det Obelske Familiefond. Mere information om festivalen kan findes på http://photobookweek.org/
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra September 25, 2020 11:19 til November 15, 2020 13:19
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Galleri Image præsenterer udstillingen No Name af den kinesiske kunstner Wang Ningde. Udstillingen åbner den 25. september 2020. I forbindelse med udstillingen udgives en publikation med danske og kinesiske skribenter.Om udstillingenUdstillingen No Name p
  å Galleri Image viser fotografiske værker af den kinesiske kunstner Wang Ningde, der undersøger magtdynamikker mellem autoriteter og det offentlige rum. I lighed med Wang Ningdes kunstneriske praksis, er værkerne manifestationer af en særlig sensibilitet i forhold til nutidige problematikker. Kunstværkerne i udstillingen No Name er skabt ud fra fotograferede overmalinger. Siden 2015, har Wang Ningde besøgt forskellige byer i Kina, og fotografisk indsamlet tusindvis af overmalinger på offentlige vægge. Fotografierne viser steder, hvor byforvaltningen har overmalet illegale reklamer i et forsøg på at tildække dem. Overmalingerne træder ofte frem, da æstetikken ikke er en prioritet for byforvaltningen. Nogle forsøger at matche vægfarven, men malingen er stadig meget synlig, hvorved den bliver tydelige markører på spændingerne mellem forskellige aktører i byrummet. Wang Ningde genbruger de fotograferede overmalinger til at skabe nye værker med udtryksfulde portrætter og kunsthistoriske momenter. I en digital redigeringsproces, konstruerer han med sine fotografier nye motiver ovenpå billeder af protestanter og sociale begivenheder. Afslutningsvis i denne proces fjerner han baggrundsbilledet fuldstændigt, og tilbage er udelukkende de livlige penselstrøg fra overmalingerne. Wangs kunstværker adresserer derved også det komplekse og kontinuerlige forhold mellem fotografi og maleri. Titlen No Name refererer til de navnløse aktører i det offentlige byrum, såsom ikke-navngivende borgere og navnløse urbane steder. Overmalingerne begynder som tildækninger på de urbane, sociale facader, der transformeres af Wang Ningde til i stedet at fremhæve følelsesmæssige og kulturelle spændinger i offentligheden.  Om kunstnerenWang Ningde (f. 1972) blev uddannet ved Luxun Academy of Fine Arts i 1995, og bor nu i Beijing. Wang er en af de førende samtidskunstnere i Kina. Han arbejder hovedsageligt med fotografi og installation, hvor han anvender forskellige kunstneriske praksisser til at udvide billedkunstens begrænsninger og muligheder. Hans kunstværker har flere gange været udstillet internationalt i gallerier og kunstmuseer, i bl.a. USA, Australien, Asien og Europa. Wang Ningde har modtaget adskillige priser, og hans kunstværker er inkluderet i flere samlinger såsom CAFA Kunstmuseum i Beijing og The White Rabbit Collection i Sydney. Læs mere information: http://wangningde.com/ Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, S. C. Van Fonden, Augustinus Fonden, Aarhus Stiftstidendes Fond, Grosserer L. F. Foghts Fond og Aarhus Kommune (Kulturudviklingspuljen). Aflyst grundet covid-19: Den 2. maj kl. 10.30-15 præsenterer Galleri Image og Kinastudier på Aarhus Universitet et symposium: Contemporary Chinese Art and Artist: Concerns, Possibilities and Constraints. Symposiet inkluderer følgende oplægsholdere: Wang Ningde (kunstner), Duan Yuting (Direktør for Fotografisk Museum i Lianzhou), Sasha Su-Ling Welland (Lektor ved Washington Universitet).Symposiet afholdes i en ny form i løbet af efteråret 2020.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra August 07, 2020 14:09 til September 20, 2020 16:09
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image, Vestergade 29, 8000 Aarhus C.
  Galleri Image præsenterer udstillingen In Our Nature af den russiske kunstner Mariya Kozhanova. Vi afventer en dato for åbning af udstillingen. Udstillingen vil vise helt ny producerede kunstværker bestående af fotografier og messingskulpturer, naturobjek
  ter og guld som ikonisk farve og materiale. Værkerne i udstillingen vil forbindes og lede publikum gennem en bevægende fortælling om kulturel rammesætning overfor menneskets naturlige skønhed. Formålet er at finde tilbage til naturens balance både den ydre og den indre i os selv. Natur vil fremgå som motiver i fotografierne, og naturobjekter vil blive fysisk placeret i udstillingsrummet, for at skabe en levende og nærværende oplevelse af værkerne. Fuglereder og blomster vil fremgå som symboler for opvækst, hvor forbindelsen mellem mennesket selv, kroppen og naturen fremgår.  Guld anvendes som symbolsk og dekorativ farve til flere af værkerne. Kozhanova anvender en glansmaling tusch med guldblæk, som en moderne teknik, der fastholder værkerne i nutiden. Traditionelt har bladguld været anvendt til spirituelle motiver af helgener, hvor guld er den symbolske tærskel mellem det jordiske og hellige. Ligeledes i Kozhanovas kunstværker er guld det transformerende bindeled mellem kultur, spiritualitet og natur. Kozhanova vil forbinde guld med naturen ved at anvende den japanske teknik kaldet ”Kintsugi”, hvor man reparerer ødelagt porcelæn og sten med guldmaling. Teknikken fremhæver det ødelagte og uperfekte som det smukkeste ved objekterne. Det overføres i Kozhanovas værker til mennesket selv, hvor vi gerne skulle anse alle vores sider som skønne og naturlige dele af os. Galleri Image glæder sig til at kunne præsentere Mariya Kozhanovas første solo-udstilling i Danmark. Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond. Om kunstneren Mariya Kozhanova (f. 1986) bor og arbejder i Berlin. Hun blev uddannet i økonomi og finans i 2008 ved Kaliningrad State Tekniske Universitet. Tidligere gennem 2007 tog hun fotografiske kurser ved Kaliningrad Union af fotografer, hvor hun studerede de analoge kamerateknikker. Kozhanova har udstillet siden 2010 og arbejdet med temaer som Cosplay, livet som nonne og portrætter af russisk ungdom. I hendes tidligere serier, har hun altid været optaget af folks behov for at tro og søge efter noget, der ligger udover det ordinære. Hun har arbejdet med minder og legender fra fortiden i hendes hjemby Kaliningrad. Kozhanova har udstillet internationalt i blandt andet USA, Brasilien, Nepal, Argentina, Japan, Italien, Rusland og Grækenland.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
 • Fra March 06, 2020 16:00 til June 26, 2020 17:00
  Fernisering:
  Sted: Galleri Image Vestergade 29, 8000 Aarhus, Danmark
  Den 6. marts kl. 16-18 bød Galleri Image velkommen til fernisering på soloudstillingen Stages of Conception af den danske billedkunstner Myne Søe-Pedersen. Den 7. marts kl. 14 afholdte Galleri Image en artist talk med Myne Søe-Pedersen om udstillingen. Ud
  stillingen var lukket for publikum i 10 uger grundet covid-19. Udstillingen genåbnede den 26. maj, og udstillingsperioden er forlænget til den 26. juni 2020. Stages of Conception viser helt nye værker af kunstneren og er Søe-Pedersens første udstilling på Galleri Image. Hendes tilgang til det fotografiske medie er kendetegnet ved at være en stadig udforskning af fotografiets grundlæggende natur, såvel som dets udvidede muligheder. I Stages of Conception sammenstiller hun grupperinger af værker i en undersøgelse af et betydningsladet sted, og de kollektive såvel som personlige forestillinger, der knytter sig hertil.Udgangspunktet er et nedlagt psykiatrihospital udenfor Nykøbing Sjælland, som var fungerende imellem 1915 og 2015. Hospitalet blev bygget efter nye og idealistiske standarder, det ligger naturskønt og har haft små tilhørende haver og værksteder, og det giver på mange måder et positivt indtryk, når man besøger det i dag. Samtidig rummer stedets historie mange forskellige skæbner og fortællinger om psykiatrien som institutionaliseret behandlingsform. I dag bruges bygningerne til andre formål, men de rummer også et lille lokalt drevet museum for det psykiatriske hospitals historie.Kunstnerens personlige forhold til stedet er knyttet til hendes søster, som i en periode både var tilknyttet hospitalet som patient og boede i et hus i nærheden af hospitalsgrunden og den tilstødende skov.De subjektive forestillinger om det psykiatriske hospital, og det, som det repræsenterer, bliver samtidig informeret af de kollektive forestillinger: Den psykiatriske kulturhistorie har indlejret stærke billeder i vores kollektive hukommelse, og det er i bevidstheden om dette, at hun i sin undersøgelse har været særligt interesseret i stedets lille museum. Museer kan i høj grad ses som steder, hvor vi iscenesætter vores fælles historie og forsøger at få den til at give mening.Undersøgelsen har dermed tre lag: det personlige, det specifikke og det kollektive. De tre lag informerer hinanden i en åben og processuel udforskning af begreber som forsvinding, hukommelse, forestillinger og virkelighed. Igennem gentagne besøg på hospitalet og det omliggende område, research i museets samlinger og arkiver, samt performative handlinger, har Søe-Pedersen ønsket at opnå en særlig tilstand af kropslig tilstedeværelse. Samtidig er denne insisterende tilgang et forsøg på at ophæve prædefineret logik i en kontekst, der er mættet af betydninger og fortællinger.Udstillingen består af fire separate, men også forbundne grupperinger af værker. Disse tager udgangspunkt i hospitalets teaterscene, flugtredskaber fra museets samling, et håndskrevet brev fra kunstnerens søster, og i den skov, som ligger i forbindelse med hospitalets grund.Om kunstneren  Myne Søe-Pedersen er en dansk kunstner, født i 1972 og uddannet fra Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam og Cooper Union School of Art i New York i 2001. Hun arbejder med fotografiet i en udvidet form og er inspireret af dets udvikling og proces, samt af, hvornår den fotografiske repræsentation bliver til en abstraktion. Værkerne indeholder ofte flere lag af informationer, som kan være meget konkrete, men som også kan skabe en abstraktion igennem gentagelse og eksperimenterende metoder. Et tilbagevendende tema i Søe-Pedersens praksis er undersøgelsen af spændingen imellem det rationelle og det irrationelle, samt mellem forestilling, opfattelse og virkelighed. Hun har tidligere udstillet både nationalt og internationalt i blandt andet Odense, København, Paris, Tyskland, Amsterdam og Ystad. Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond & Kulturudviklingspuljen Aarhus Kommune.
  Categories: DANSK SEKTION KOMMENDE ARRANGEMENTER
4 dk eventsf9d39805e21827d797a02655b15fc0af