Still fra BLOWN AWAY - A Butterfly Necropolis af Signe Klejs.

Nyheder

Seminar: BLOWN AWAY - A Butterfly Necropolis

Lørdag d. 28. september kl. 14.00 vil Galleri Image afholde et seminar om udstillingen BLOWN AWAY - A Butterfly Necropolis af Signe Klejs. 

Seminaret afholdes af lektor i digital æstetik og design Lone Koefoed Hansen, sommerfugleekspert, biolog (PhD) Anne Erlend Eskildsen og kunstner Signe Klejs.

Signe Klejs (f. 1974) er en dansk kunstner uddannet fra Designskolen Kolding og Universität der Künste Berlin indenfor den eksperimenterende mediekunst. I hendes værker udfordrer hun potentialet i den digitale kunst gennem det, hun definerer som relationelle møder mellem krop, miljø og teknologi. Hun arbejder på tværs af kunstarter og hendes værker strækker sig over scenekunst, stedsspecifik kunst, installationer og tværmediale projekter. Hendes kunst har været udstillet over hele Scandinavien, i Europa, Asien og U.S.A. I forbindelse med Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017 har hun skabt værket Hesitation of Light. Siden maj 2019 har hendes permanente lysinstallation Zeitgeist præget Kvindemuseet i Aarhus’ facade.

Lone Kofoed Hansen er en lektor i digital æstetik og design, som forsker og underviser kultur og digital kunst på Aarhus Universtiet. Hendes forskning undersøger forholdet mellem teknologi, kunst og design. 

Anne Erlend Eskildsen er en biolog som specialiserer sig inden for naturbeskyttelse, klimaforandringer og biodiversitet. Hendes fokusområde er dagsommerfugle og hendes forskning på området er blevet publiceret i adskillige højt ansete tidsskrifter. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Udstillingen BLOWN AWAY tager afsæt i kaosteorien og peger på at menneskelige handlinger påvirker omgivelserne og har større konsekvenser end vi kan forudse. Klejs kalder sin videoinstallation et Sommerfugle-Nekropolis da den består af et videoarkiv der gengiver farver og mønstre fra de mere end 12 dagsommerfuglearter der er uddøde i Danmark indenfor få årtier pga. forandringer i deres livsbetingelser. Sommerfuglene kaldes naturens termometre, da de reagerer hurtigt på miljømæssige udsving. Udbredelsen af landbruget og klimaforandringer påvirker flora og fauna og mere end halvdelen af sommerfuglearter herhjemme er derfor truede eller sårbare. I udstilingen blæses sommerfuglebillederne væk. Blæsten kommer fra vinddata i realtid fra havet sydøst for New Zealand – bogstaveligtalt talt den anden side af jorden. På den måde synliggøres en direkte påvirkning forårsaget af et lokalt vindforhold langt herfra. 

Klejs’ seneste værker har det fællestræk at de er foranderlige pga. påvirkning fra omgivelserne. Hun har bl.a. benyttet data fra solnedgangen og lokale vindforhold med henblik på at fremstille samspillet mellem miljø (natur) og værk (kultur).


Du kan læse mere på Signe Klejs på hendes hjemmeside www.cygne.dk og om udstilingen på http://galleriimage.dk/index.php/dk/kommende/event/260 

Særlig tak til CAVI, Aarhus Universitet. 

Udstillingen er støttet af Kulturudviklingspuljen Aarhus Kommune, Augustinus Fonden og Statens Kunstfond.